Najpopularniejsze szkolenia podatkowe w 2020 roku

szkolenia podatkowe

Zwykło się mówić, że podatki to jedna z niewielu pewnych rzeczy w życiu. Sposoby ich naliczania bardzo często się jednak zmieniają za sprawą aktualizacji obowiązujących przepisów. Dlatego szkolenia podatkowe pozwalające zapoznać się ze zmianami i ich konsekwencjami są bardzo popularne. Sprawdź, jakie tematy okażą się najpopularniejsze w 2020 roku i dlaczego. Szkolenia podatkowe – dlaczego warto? Zmiany w prawie podatkowym zazwyczaj...

Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. bez odsetek za zwłokę

odsetki PIT Sprawna spółka

Zgodnie z dyspozycją art. 45 par. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z pandemią koronawirusa w art. 15...

Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

antykryzysowa Sprawna spółka

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o COVID – 19 (ustawa zmieniająca). Ma ona na celu zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa. W obszarze podatków ustawa zmieniająca  wprowadziła  m.in. odroczenie  terminów podatkowych  w podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych? Pisaliśmy...

Dłuższy termin na złożenie CIT- 8 za rok 2019 już obowiązuje

termin CIT - 8 Sprawna spółka

„Podatek CIT to podatek od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez osoby prawne i spółki kapitałowe, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatnicy CIT składają zeznanie roczne o wysokości dochodu (lub ewentualnej straty) - CIT-8, do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacają też podatek. Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się...

IP BOX (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Innovation Box Sprawna spółka

Podatnicy podatku PIT i podatku CIT, którzy  prowadzą  prace badawczo - rozwojowe  mogą skorzystać z opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. Niniejsza preferencja podatkowa tj. ulga IP BOX (Innovation Box) może być stosowana „(…) po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy” . Na temat ulgi Innovation Box pisaliśmy w artykule: IP BOX...

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

IP BOX sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r.  do  ustawy o PIT oraz ustawy o CIT  została wprowadzona nowa ulga podatkowa IP BOX (Innovation BOX) . Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania . Jest to zatem stawka podatkowa niższa niż stosowana ustawowo. Kto może  skorzystać z tej preferencji podatkowej? Z preferencyjnej ...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – korzyści podatkowe

B+R Sprawna spółka

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B +R) jest prawem przedsiębiorcy. Nie ma natomiast obowiązku korzystania z niej, pomimo spełniania jej zasad. Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży pod warunkiem, że w ich firmie  prowadzone są prace badawczo-rozwojowe i powstają w związku z tym koszty, które mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych. Sprawdź: Ulga podatkowa na...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) : koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (2)

ulga na badania Sprawna spółka

W celu korzystania z ulgi podatkowej na badania i rozwój należy zidentyfikować prace badawczo - rozwojowe w firmie oraz ponoszone z tego tytułu wydatki stanowiące koszty kwalifikowane. Sprawdź: Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) -  kategorie  kosztów kwalifikowanych W poprzednim artykule Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane - omówienie wybranych kosztów (1) omówione zostały wydatki...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (1)

Koszty kwalifikowane Sprawna spółka

Z ulgi podatkowej na badania i rozwój (ulga  B+R) może skorzystać każdy przedsiębiorca (podatnik) niezależnie od  tego, jak duża jest jego firma i w jakiej branży prowadzi swoją działalność na rynku. Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie (np. dotacje). Na temat ulgi badawczo- rozwojowej pisaliśmy w artykule: Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R)...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – kategorie kosztów kwalifikowanych

ulga podatkowa B+R Sprawna spółka

W niniejszym artykule został przedstawiony zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, który  uprawnia  podatników  do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i ponoszą z tego tytułu określone wydatki. Na temat ulgi badawczo - rozwojowej pisaliśmy w artykule: Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej na działania...

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje

ulga B+R Sprawna spółka

W polskim prawie podatkowym ulga B+R tj. ulga na działalność badawczo-rozwojową  istnieje od 2016 r. „Świadomość istnienia ulgi podatkowej B+R plasuje się na poziomie 65 proc., czyli nadal co trzecie przedsiębiorstwo nie słyszało o uldze B+R”- podaje Ayming Polska w Raporcie z  2018 r. . Autorzy raportu podkreślają, że  „(…)  nadal niezbędne są działania promujące ulgę B+R i podnoszące świadomość przedsiębiorstw...