Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi podatkowej na badania i rozwój (ulga B+R) w roku 2020

ulga na badania Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi badawczo- rozwojowej 2020. Poznajmy szczegóły. Przypomnijmy … Na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 1 ustawy o CIT  podatnicy mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo - rozwojową (ulga B+R). W ramach tejże ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym od podstawy opodatkowania odliczają  koszty kwalifikowane. Nie...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – korzyści podatkowe

ulga podatkowa Sprawna spółka

Ulga podatkowa IP BOX jest uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. Z preferencyjnej ulgi podatkowej IP BOX w wysokości 5% stawki opodatkowania od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej  mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży pod warunkiem,  że ich firma prowadzi działalność badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym IP tj. jego wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem albo sprzedażą (odpłatne...

Struktura nowego JPK_VAT 2020

JPK_VAT 2020

Rok 2020 to rok dużych zmian w deklaracjach podatkowych VAT. Zmienia się przede wszystkich struktura pliku JPK. Obowiązek stosowania nowego pliku JPK w związku z wdrożeniem przepisów tarczy antykryzysowej będzie wdrożony jednolicie dla wszystkich przedsiębiorców od dnia 1 lipca 2020 roku. Jak zatem będzie wyglądać struktura nowego pliku JPK_VAT 2020? Nowa struktura JPK_VAT 2020 – kto musi ją wdrożyć? Wraz z...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Innovation Box Sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują  dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą je opodatkować preferencyjną stawką 5%. Ulgę podatkową IP BOX rozliczają w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT. „Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (…)” –...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

ulga podatkowa Sprawna spółka

W  2020 r. przedsiębiorcy - podatnicy podatku  PIT  i CIT, którzy w swoich firmach  w  ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej osiągają dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będą mogli po raz pierwszy skorzystać z nowej ulgi podatkowej IP BOX za rok 2019. Obecnie termin do złożenia zeznania podatkowego za 2019 r został przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. (ze...

Najpopularniejsze szkolenia podatkowe w 2020 roku

szkolenia podatkowe

Zwykło się mówić, że podatki to jedna z niewielu pewnych rzeczy w życiu. Sposoby ich naliczania bardzo często się jednak zmieniają za sprawą aktualizacji obowiązujących przepisów. Dlatego szkolenia podatkowe pozwalające zapoznać się ze zmianami i ich konsekwencjami są bardzo popularne. Sprawdź, jakie tematy okażą się najpopularniejsze w 2020 roku i dlaczego. Szkolenia podatkowe – dlaczego warto? Zmiany w prawie podatkowym zazwyczaj...

Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. bez odsetek za zwłokę

odsetki PIT Sprawna spółka

Zgodnie z dyspozycją art. 45 par. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z pandemią koronawirusa w art. 15...

Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

antykryzysowa Sprawna spółka

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o COVID – 19 (ustawa zmieniająca). Ma ona na celu zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa. W obszarze podatków ustawa zmieniająca  wprowadziła  m.in. odroczenie  terminów podatkowych  w podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych? Pisaliśmy...

Dłuższy termin na złożenie CIT- 8 za rok 2019 już obowiązuje

termin CIT - 8 Sprawna spółka

„Podatek CIT to podatek od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez osoby prawne i spółki kapitałowe, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatnicy CIT składają zeznanie roczne o wysokości dochodu (lub ewentualnej straty) - CIT-8, do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacają też podatek. Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się...

IP BOX (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Innovation Box Sprawna spółka

Podatnicy podatku PIT i podatku CIT, którzy  prowadzą  prace badawczo - rozwojowe  mogą skorzystać z opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. Niniejsza preferencja podatkowa tj. ulga IP BOX (Innovation Box) może być stosowana „(…) po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy” . Na temat ulgi Innovation Box pisaliśmy w artykule: IP BOX...

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

IP BOX sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r.  do  ustawy o PIT oraz ustawy o CIT  została wprowadzona nowa ulga podatkowa IP BOX (Innovation BOX) . Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania . Jest to zatem stawka podatkowa niższa niż stosowana ustawowo. Kto może  skorzystać z tej preferencji podatkowej? Z preferencyjnej ...