Strona główna Aktualności Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – wątpliwości podatników

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – wątpliwości podatników

579
PODZIEL SIĘ
JPK z deklaracją Sprawna spółka

Za okresy od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego nowy  JPK_VAT z  deklaracją.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Poznajmy wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadawane przez przedsiębiorców  dotyczące nowej struktury JPK_VAT z deklaracją.

O co pytali podatnicy?

Podatnicy pytali m.in. o prawidłowe raportowanie w nowym JPK_VAT transakcji dotyczących świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, które nie są dokumentowane fakturą VAT?

Ministerstwo Finansów (MF) wyjaśniło, że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, które nie są dokumentowane fakturą ujmuje się w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. W składanym pliku w polach ,,NrKontrahenta”, ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,Brak”. (…).

Wysyłanie JPK_VAT z deklaracją też powoduje problem podatkowy, bo „jak wypełnić plik JPK_VAT z deklaracją, gdy ewidencja i deklaracja nie zawierają w danym okresie żadnych wpisów”.

Resort finansów udzielił następującej odpowiedzi: „Jeżeli podatnik w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji, która miała wpływ na ewidencję, a tym samym na deklarację, należy wówczas złożyć tzw. „zerowy” JPK_VAT. (…)”.

Podatnicy byli zainteresowani, „czy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia ich z przesyłania JPK_VAT z deklaracją?”

MF odpowiedziało: „Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia ewidencję VAT i wysyła JPK_VAT z deklaracją. (…)”.

Inne problemy podatników

W zakresie oznaczenia dostawy towarów  i świadczenia usług kodami GTU po dniu 1 października 2020 r. podatnicy zadali kilka pytań (wybór):

  1. Czy w związku z wdrożeniem nowego JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_01-13 należy umieszczać także na wystawianych fakturach?

Odp. MF: „Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie”.

  1. Czy GTU należy oznaczać także sprzedaż używanych towarów co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów?

Odp. MF: „Tak. Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych”.

  1. Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?

Odp. MF: „Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób”.

Oznaczenia dokumentów to też problem podatnika.

Podatnik zapytał :

  1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU mają zastosowanie również do faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników?

Odp. MF: „Tak. Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem >>FP>>”.

  1. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Odp. MF: „Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem <<FP>>) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione”.

  1. Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU)(…) ?

Odp. MF: „Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją”.

Źródło: Ministerstwo  Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#jpk-vat

Stan prawny na dzień 29 października 2020 roku

W.K.