Strona główna Aktualności Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

576
PODZIEL SIĘ
JPK_VAT Sprawna spółka

Z dniem 1 października 2020 r. wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT obowiązuje nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją [1]. Zastępuje on dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. W zamyśle Ministerstwa Finansów ma to na celu uproszczenie rozliczeń podatników VAT z urzędem skarbowym.

Co obejmuje nowy JPK_VAT z deklaracją?

Nowy JPK_VAT z deklaracją składa się  z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Część ewidencyjna zawiera ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia. Natomiast część deklaracyjna – zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, które dotychczas były podawane w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Jakie dodatkowe dane podatnik musi zamieścić w części ewidencyjnej nowej struktury JPK_VAT?

W części ewidencyjnej  nowej struktury JPK_VAT t.j. w składanych deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik  ma obowiązek oznaczenia dostarczanych towarów i usług kodami GTU.

Katalog GTU, czyli kodów grup towarów i usług zawiera par. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [2]. Kody GTU obejmują 10 grup towarowych (rodzaj towaru) i 3 grupy usługowe (rodzaj usługi). Są to oznaczenia w przedziale od 01 do 13. W przypadku, gdy towar lub usługa nie znajduje się w oznaczeniach GTU, wtedy w składanej deklaracji pole GTU należy pozostawić puste.  

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją ?

Nowy JPK_VAT z deklaracją należy wysłać do urzędu skarbowego w formacie XML (wersja elektroniczna). JPK_VAT można złożyć korzystając z bezpłatnego programu e-mikrofirma Ministerstwa Finansów. Nowa wersja aplikacji przygotowana do obsługi JPK VAT z deklaracją będzie udostępniona  w październiku 2020 roku. Do aplikacji będzie można się zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Od 2 października 2020 roku wysyłanie JPK z podpisem danymi autoryzującymi będzie możliwe przez nowego Klienta JPK WEB na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny.

Składany Plik JPK_VAT z deklaracją podatnik może podpisać Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi. Po jego złożeniu , należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT z deklaracją?

Nowy JPK_VAT z deklaracja posiada dwie odmiany :

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK wysyłamy:

  1. Przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
  2. Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniamy tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłamy  ją do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniamy część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Uwaga!

W przypadku, gdy w danym miesiącu lub kwartale  podatnik nie dokonał żadnej transakcji, powinien  złożyć tzw. „zerowy” JPK_VAT.

Odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT – czy jest możliwe?

Jeżeli z ważnych powodów podatnik nie będzie mógł w ustawowym terminie wysłać  JPK_VAT z deklaracją, wówczas powinien złożyć do naczelnika „swojego” urzędu skarbowego umotywowany wniosek o jego odroczenie. Natomiast, gdy zapomni o jego wysłaniu powinien niezwłocznie złożyć powyższy plik wraz z dołączonym do niego czynnym żalem. Instytucję czynnego żalu reguluje art. 16 Kodeksu karnego skarbowego (t.j.Dz.U.2020.19). Czynny żal podatnika polega na zawiadomieniu urzędu skarbowego o naruszeniu przez niego określonych przepisów podatkowych. Należy podkreślić, że czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy urząd skarbowy będzie  wiedział o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Na temat czynnego żalu pisaliśmy w artykule archiwalnym:

Czynny żal podatnika wobec urzędu skarbowego jako sposób na uniknięcie kary

Podstawa prawna:

  • art. 99 ust. 1- 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 )
  • par 10 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług  (Dz.U. 2019. 1988; ost.zm. Dz.U. 2020 r. 1127)

Źródło: Biznes.gov.pl Sprawy przedsiębiorcy – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/jak-skladac-jpk-vat-z-deklaracja

Objaśnienie:

[1] Nowy JPK_VAT z deklaracja został wprowadzony do ustawy o VAT Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019.1520) .

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019. 1988; ost. zm. Dz.U. 2020. 1127)

Stan prawny na dzień 27 października 2020 roku

W.K.