Strona główna Aktualności Nowe rozporządzenie w sprawie terminów sporządzania sprawozdań finansowych

Nowe rozporządzenie w sprawie terminów sporządzania sprawozdań finansowych

525
PODZIEL SIĘ
terminów sporządzania sprawozdań finansowych

Ministerstwa Finansów wydało rozporządzenie w sprawie określenia nowych terminów sporządzania sprawozdań finansowych za 2021 rok. Nowe terminy obowiązywać będą od 10 marca 2022 roku.

Projekt MF

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach Nowego Ładu pojawiły się postulaty księgowych i przedsiębiorców nawołujące do wprowadzenia zmian dotyczących terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832). Projekt ten miał wydłużać zarówno terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych jak i zeznań podatkowych CIT za 2021 r. Jednakże na tę chwilę wydane zostało jedynie rozporządzenie dotyczące wydłużenia terminu dotyczącego sporządzania sprawozdań finansowych.

Rozporządzenie z dnia 7 marca 2022 r.

W dniu 7 marca 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Jest ono już opublikowane w  Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 561. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie dzisiaj, tj.  10 marca 2022 roku.

Rozporządzenie wydłuża terminy sporządzania sprawozdań finansowych o następujące okresy:

  • w przypadku jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Terminy te dotyczą m.in. inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego (i jego przekazywania oraz zatwierdzenia) dla wybranych jednostek, jak również sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Pełna listę znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródła:

  • Ministerstwo Finansów, Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( U. 2022 poz. 561).

Stan prawny na dzień 10.03.2022 r.

A.G.