Strona główna Aktualności MF: Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł z NIP nabywcy jest...

MF: Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł z NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną

1149
PODZIEL SIĘ
faktura uproszczona Sprawna spółka

Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe z dnia 16 października 2020 r. Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Powyższe Objaśnienia podatkowe dotyczą uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja).

Poznajmy wybrane wyjaśnienia resortu finansów w zakresie wątpliwości podatników w sprawie wystawiania faktur uproszczonych.

Faktura VAT uproszczona – kiedy może być wystawiona i jakie dane zawiera

Faktura jest dokumentem księgowym, który uprawnia podatnika do odliczenia podatku VAT [1]. Z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, podatnik może wystawić tzw. fakturę VAT uproszczoną.

Powinna ona zawierać:

1) datę wystawienia,

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

3) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

4) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (NIP nabywcy),

5) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

6) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

7) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

8) kwotę należności ogółem.

Co w zakresie wystawiania faktur uproszczonych wyjaśniło Ministerstwo Finansów?

W wydanych Objaśnieniach z dnia 16 października 2020 r. resort finansów wyjaśnił m.in. :

Kiedy sprzedawca ma prawo wystawić nabywcy fakturę uproszczoną?

„W przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Uprawnienia sprzedawcy w tym zakresie nie powinny naruszać uprawnień nabywcy w zakresie prawa do otrzymania od razu standardowej faktury dla takiej transakcji, bez konieczności dokumentowania jej paragonem fiskalnym”.

Czy do faktury uproszczonej wystawiana jest faktura standardowa?

Dla faktur uproszczonych „(…) nie wystawia się (…) dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.

Nabywca chce otrzymać fakturę standardową, a nie uproszczoną – co wtedy?

W przypadku, gdy „(…) nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur”.

Wystawianie faktur zbiorczych do faktur uproszczonych – czy jest możliwe?

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w przypadku, gdy paragony z NIP nabywcy uznane są za faktury uproszczone „(…) nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza (…) nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej”. Natomiast  „(…) możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury”.

Korekta faktury uproszczonej – w jaki sposób?

Ministerstwo Finansów wskazało , że do faktur uproszczonych stosuje się przepisy art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. „Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przy korekcie  „(…) należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony” [2] .

Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) odrębnie [3].  (…) Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy wykazują odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone czytamy w wydanych Objaśnieniach podatkowych.

Źródło : Ministerstwo Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone

Podstawa prawna:

– art. 106e ust. 1 i ust. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106)

Objaśnienie:

[1] Elementy faktury zawiera art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

[2] Z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że faktura powinna zawierać „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”.

[3] Stanowi o tym par. 11a rozporządzenia JPK_VAT tj. Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019.1988, ost. zm. Dz.U. 2020.1127).

Stan prawny na dzień 15 grudnia 2020 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu