Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (1)

ulga podatkowa Sprawna Spółka

Ulga podatkowa Innovation Box (IP BOX) obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r. Jej podstawę prawną stanowią znowelizowane przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Powyższa ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania. W wydanym Raporcie Innovation Box /IP BOX Mechanizm działania w Polsce Przegląd aktualnych rozwiązań...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – wątpliwości podatników

JPK z deklaracją Sprawna spółka

Za okresy od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego nowy  JPK_VAT z  deklaracją. Pisaliśmy o tym w artykule: Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 - najważniejsze informacje Poznajmy wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadawane przez przedsiębiorców  dotyczące nowej struktury JPK_VAT z deklaracją. O co pytali podatnicy? Podatnicy pytali m.in. o prawidłowe raportowanie w nowym JPK_VAT transakcji dotyczących...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

JPK_VAT Sprawna spółka

Z dniem 1 października 2020 r. wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT obowiązuje nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją . Zastępuje on dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. W zamyśle Ministerstwa Finansów ma to na celu uproszczenie rozliczeń podatników VAT z urzędem skarbowym. Co obejmuje nowy JPK_VAT z deklaracją? Nowy JPK_VAT z deklaracją składa się  z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Część...

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków z podatkiem czy bez podatku?

sprzedaż nieruchomości po rozwodzie Sprawna spółka

Artykuł omawia skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po rozwodzie małżonków. Podział majątku dorobkowego małżonków jest możliwy na sprawie rozwodowej na zgodny wniosek stron lub bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zgodnie z dyspozycją art. 1037 - Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy...

Wspólnik występuje ze spółki jawnej i rozlicza się ze skarbówką

wspólnik występujący ze spółki Sprawna spółka

W artykule  został  omówiony  sposób opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych i niepieniężnych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. Zostały w nim wykorzystane  dwie najnowsze interpretacje indywidualne prawa  podatkowego. Przypomnijmy… Spółka jawna powinna rozliczyć się ze wspólnikiem, który występuje ze spółki. Z dyspozycji art. 65 Kodeksu spółek handlowych wynika, że generalnie wartość udziału kapitałowego wspólnika oznaczana jest  na podstawie osobnego bilansu. Jest...

Czy prawo do wydania przez organ skarbowy decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn może ulec przedawnieniu?

przedawnienie podatek od spadków i darowizn Sprawna spółka

Artykuł omawia najnowszy wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 151/20 dotyczący „(…) kwestii związanej z upływem terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązań podatkowych (…) w podatku od spadków i darowizn, z tytułu dziedziczenia po rodzicach”. Czym jest  obowiązek podatkowy? Obowiązek podatkowym definiuje art. 4 Ordynacji podatkowej jako nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w...

Zapłata podatków w związku z koronawirusem – w jakim terminie

koronawirus podatki Sprawna spółka

W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Finansów przypomina o przesunięcia terminów zapłaty niektórych podatków Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT Do dnia 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym , czyli podatnikom: 1)  którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT, 2) dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80%...

Podatek VAT na czasopisma specjalistyczne w 2020 r. – ile wynosi

VAT czasopisma specjalistyczne

Ministerstwo  Finansów podało stawkę VAT na czasopisma specjalistyczne w roku 2020. Rozbieżności  w przepisach Najpierw była ustawa zmieniająca tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie  art. 8 ust. 2 pkt 1 lit.a)  tej ustawy stawka podatku VAT na tzw. czasopisma specjalistyczne w okresie od dnia 1 listopada 2019 r....

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020

tarcza IP Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020. Poznajmy szczegóły. Przypomnijmy … Ulga podatkowa IP BOX została wprowadzona do ustawy o PIT oraz do ustawy o CIT od dnia 1 stycznia 2019 r. Ulga ta polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania zamiast...

Interpretacja indywidualna dotycząca ulgi IP BOX – co powinna zawierać?

interpretacja podatkowa Sprawna Spółka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nową ulgę podatkową IP BOX (Innovation Box). Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patent, wzór przemysłowy i użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego) preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% podstawy opodatkowania. Pisaliśmy o tym w artykule: IP BOX...

Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi IP BOX?

ulga IP Sprawna spółka

Ulga IB BOX polega na preferencyjnym opodatkowaniu  5%  stawką podatkową sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane  IP) osiągniętych  przez podatnika PIT lub CIT w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT, art. 24d ust. 3 ustawy o CIT). „Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, czy podatnik tworzy pojedyncze kwalifikowane prawa IP z różnych ich grup...