Czy prawo do wydania przez organ skarbowy decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn może ulec przedawnieniu?

przedawnienie podatek od spadków i darowizn Sprawna spółka

Artykuł omawia najnowszy wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 151/20 dotyczący „(…) kwestii związanej z upływem terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązań podatkowych (…) w podatku od spadków i darowizn, z tytułu dziedziczenia po rodzicach”. Czym jest  obowiązek podatkowy? Obowiązek podatkowym definiuje art. 4 Ordynacji podatkowej jako nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w...

Zapłata podatków w związku z koronawirusem – w jakim terminie

koronawirus podatki Sprawna spółka

W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Finansów przypomina o przesunięcia terminów zapłaty niektórych podatków Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT Do dnia 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym , czyli podatnikom: 1)  którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT, 2) dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80%...

Podatek VAT na czasopisma specjalistyczne w 2020 r. – ile wynosi

VAT czasopisma specjalistyczne

Ministerstwo  Finansów podało stawkę VAT na czasopisma specjalistyczne w roku 2020. Rozbieżności  w przepisach Najpierw była ustawa zmieniająca tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie  art. 8 ust. 2 pkt 1 lit.a)  tej ustawy stawka podatku VAT na tzw. czasopisma specjalistyczne w okresie od dnia 1 listopada 2019 r....

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020

tarcza IP Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020. Poznajmy szczegóły. Przypomnijmy … Ulga podatkowa IP BOX została wprowadzona do ustawy o PIT oraz do ustawy o CIT od dnia 1 stycznia 2019 r. Ulga ta polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania zamiast...

Interpretacja indywidualna dotycząca ulgi IP BOX – co powinna zawierać?

interpretacja podatkowa Sprawna Spółka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nową ulgę podatkową IP BOX (Innovation Box). Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patent, wzór przemysłowy i użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego) preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% podstawy opodatkowania. Pisaliśmy o tym w artykule: IP BOX...

Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi IP BOX?

ulga IP Sprawna spółka

Ulga IB BOX polega na preferencyjnym opodatkowaniu  5%  stawką podatkową sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane  IP) osiągniętych  przez podatnika PIT lub CIT w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT, art. 24d ust. 3 ustawy o CIT). „Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, czy podatnik tworzy pojedyncze kwalifikowane prawa IP z różnych ich grup...

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi podatkowej na badania i rozwój (ulga B+R) w roku 2020

ulga na badania Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi badawczo- rozwojowej 2020. Poznajmy szczegóły. Przypomnijmy … Na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 1 ustawy o CIT  podatnicy mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo - rozwojową (ulga B+R). W ramach tejże ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym od podstawy opodatkowania odliczają  koszty kwalifikowane. Nie...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – korzyści podatkowe

ulga podatkowa Sprawna spółka

Ulga podatkowa IP BOX jest uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. Z preferencyjnej ulgi podatkowej IP BOX w wysokości 5% stawki opodatkowania od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej  mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży pod warunkiem,  że ich firma prowadzi działalność badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym IP tj. jego wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem albo sprzedażą (odpłatne...

Struktura nowego JPK_VAT 2020

JPK_VAT 2020

Rok 2020 to rok dużych zmian w deklaracjach podatkowych VAT. Zmienia się przede wszystkich struktura pliku JPK. Obowiązek stosowania nowego pliku JPK w związku z wdrożeniem przepisów tarczy antykryzysowej będzie wdrożony jednolicie dla wszystkich przedsiębiorców od dnia 1 lipca 2020 roku. Jak zatem będzie wyglądać struktura nowego pliku JPK_VAT 2020? Nowa struktura JPK_VAT 2020 – kto musi ją wdrożyć? Wraz z...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Innovation Box Sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują  dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą je opodatkować preferencyjną stawką 5%. Ulgę podatkową IP BOX rozliczają w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT. „Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (…)” –...

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (1)

ulga podatkowa Sprawna spółka

W  2020 r. przedsiębiorcy - podatnicy podatku  PIT  i CIT, którzy w swoich firmach  w  ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej osiągają dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będą mogli po raz pierwszy skorzystać z nowej ulgi podatkowej IP BOX za rok 2019. Obecnie termin do złożenia zeznania podatkowego za 2019 r został przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. (ze...