POZOSTAŁE

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – dlaczego warto?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Obraz Rob van der Meijden z Pixabay Dyspozycja na wypadek śmierci polega na tym, że posiadacz rachunku bankowego, ma prawo wskazać, komu, w przypadku jego śmierci bank będzie obowiązany wypłacić pieniądze, jeszcze przed ustaleniem kręgu spadkobierców. Dowiedzmy się więcej. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – regulacja prawna Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci została uregulowana w art. 56 ustawy z dnia 29...

Podwójne opodatkowanie osób fizycznych w przypadku uzyskiwania dochodu z zagranicy

Podwójne opodatkowanie

Obraz Gerd Altmann z Pixabay Podwójne opodatkowanie ma miejsce wówczas, kiedy dwa lub więcej państw ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika. Dowiedzmy się więcej na ten temat. Podwójne opodatkowanie – co to takiego? Ryzyko podwójnego opodatkowania, co do zasady dotyczy wszystkich osób, które mają rezydencję podatkową w Polsce oraz osiągają jednocześnie dochody zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej...

Składka zdrowotna dla firm 2024 – w jakiej wysokości?

składka zdrowotna

Obraz autorstwa Freepik Miesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców - podatników PIT nie jest jednakowa. Poznajmy jej wysokość w roku 2024. Przypomnijmy Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania:  skali podatkowej, lub 19% podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskiwanego dochodu /przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie art. 79 ustawy zdrowotnej „składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi...

Zmiana opodatkowania firmy na rok 2024 – kierunek interpretacyjny

Zmiana opodatkowania

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik Do dnia 20 lutego 2024 r. przedsiębiorcy  będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy spółek  transparentnych podatkowo mogą zmienić dotychczasową formę opodatkowania dochodów /przychodów firmy na rok 2024. Publikowany artykuł przedstawia stanowisko organu skarbowego w przypadku nieskutecznej zmiany zasad opodatkowania firmy. Jakie są możliwe formy opodatkowania firmy ? Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od...

Mikrorachunek podatkowy 2024 – nowe funkcjonalności

mikrorachunek podatkowy

Zdjęcie autorstwa 8photo na Freepik Od 1 stycznia 2024 r. można korzystać z nowych funkcjonalności mikrorachunku podatkowego. Poznajmy najważniejsze informacje. Przypomnijmy Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61b Ordynacji podatkowej mikrorachunek podatkowy to indywidualny obowiązkowy rachunek podatkowy, który służy do rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu wpłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych. Od 1 stycznia 2020 r. każdy z podatników może wygenerować...

Wyższy PCC od nabycia szóstego i kolejnego mieszkania – dla kogo i kiedy?

podatek PCC

Obraz autorstwa frimufilms na Freepik Publikowany artykuł zawiera informację o podwyższonej stawce podatku od czynności cywilnoprawnych od nabycia 6. i kolejnego mieszkania w roku 2024. Przypomnijmy W obecnym stanie prawnym od 31 sierpnia 2023 r. nabycie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego nieruchomości zostało zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) . Sprawdź: Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych zakupu pierwszego lokalu na rynku...

Od 31 sierpnia pierwsze mieszkanie będzie tańsze o 2%

pierwsze mieszkanie

Od 31 sierpnia 2023 r., podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym nie będzie obowiązywać. Stanie się to na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która została opublikowana w Dzienniku...

Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli posiada już kilka nieruchomości mieszkalnych

ulga mieszkaniowa

W artykule omawiamy interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 17 maja 2023 r. dotyczącą ulgi mieszkaniowej. Podatnik sprzedaje nieruchomość Podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej może sprzedać swoją nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania. Nie zapłaci 19% podatku dochodowego od osób fizycznych wtedy, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości...

Wspólnicy spółek jawnych – pamiętajcie o złożeniu CIT-15J i CIT/JW

CIT-15J i CIT/JW

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zostały objęte także spółki jawne. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich podmiotów tego typu ale niektórych. W jakich przypadkach należy złożyć formularze CIT-15J i CIT/JW? Spółki jawne podatnikami CIT – kiedy? Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych pozostawać miały wyłącznie te spółki jawne, które spełniały łącznie dwie przesłanki: ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, nie złożyły oświadczenia wymaganego przepisami Ustawy...

Przekształcenie się w spółkę kapitałową a podatek estoński

Od 1 stycznia 2022 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Nowy Ład, wzrosło zainteresowanie podatkiem estońskim, określanym w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Skorzystać mogą z niego także przedsiębiorcy prowadzący dotychczas jednoosobowe firmy, jednakże jest to możliwe dopiero po przekształceniu tej działalności w spółkę kapitałową. Podatek estoński Estoński CIT od 1 stycznia 2022...

Bitcoin i kryptowaluty a prawo podatkowe w Polsce – stan aktualny

Bitcoin a prawo podatkowe

Artykuł zewnętrzny Kryptowaluta jako taka nie posiada dotychczas skonkretyzowanej definicji w przepisach prawa. Przyjmuje się w uproszczeniu, że  jest to rodzaj waluty wirtualnej. Waluta wirtualna to z kolei pewne umowne jednostki dające się wymienić na zwykłe pieniądze, np. waluty w niektórych grach komputerowych. Przy czym obecnie wirtualnymi walutami płaci się za towary i usługi, inwestuje się nimi na giełdach, wymienia...