POZOSTAŁE

Faktura uproszczona 2020 – wybór indywidualnych interpretacji podatkowych

paragon do 450 zł. Sprawna spółka

Paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy, który dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro jest uznawany za fakturę uproszczoną. Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 106e ust. 5 pkt. 3) ustawy o VAT. Ustawodawca podaje w nim jakich elementów z art. 106e ust. 1 tej ustawy może nie zawierać faktura uproszczona pod warunkiem, że są...

MF: Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł z NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną

faktura uproszczona Sprawna spółka

Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe z dnia 16 października 2020 r. Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Powyższe Objaśnienia podatkowe dotyczą uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja). Poznajmy wybrane wyjaśnienia resortu finansów w zakresie wątpliwości podatników w sprawie wystawiania...

„Czynny żal” 2020 – w jaki sposób podatnik może go złożyć (aktualizacja)

czynny żal Sprawna spółka

Instytucja «czynnego żalu» została uregulowana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego . Złożenie przez podatnika «czynnego żalu» czyli doniesienie na samego siebie do urzędu skarbowego z powodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego umożliwia odstąpienie organu podatkowego od ukarania podatnika . Pisaliśmy o tym w artykule archiwalnym: Czynny żal podatnika wobec urzędu skarbowego jako sposób na uniknięcie kary  Kiedy podatnik może złożyć...

Ministerstwo Finansów: Będą zmiany w zakresie kodów GTU

GTU Sprawna spółka

Od 1 października 2020 r. Wszystkich czynnych podatników VAT obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Pisaliśmy o tym w artykule: Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 - najważniejsze informacje Do biura poselskiego posłanki Urszuli Nowogórskiej zgłaszali się przedsiębiorcy z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi  oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją transakcji sprzedażowych (towary i usługi) za pomocą kodów GTU. Problem podatników w zakresie GTU Przedsiębiorcy...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – kody transakcyjne w ewidencji sprzedaży

JPK_VAT sprawna spółka

Za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją. Obowiązujący podatników VAT plik  JPK_V7M  (rozliczenie miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenie kwartalne) zawiera część  deklaracyjną i ewidencyjną. Pisaliśmy o tym w artykule: Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 - najważniejsze informacje Część ewidencyjna nowego pliku JPK_VAT- jakie dane zawiera? Elementy nowej struktury JPK_VAT zostały zawarte...

Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (2)

IP Sprawna spółka

Niniejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego: Ulga podatkowa IP BOX -  wybór interpretacji podatkowych (1) W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wybrane interpretacje indywidualne dotyczące poniesionych kosztów kwalifikowanych w celu skorzystania z ulgi IP BOX. Przypomnijmy ... Ulga IP BOX polega na opodatkowaniu dochodu uzyskanego w ramach działalności badawczo - rozwojowej z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości...

Ulga podatkowa IP BOX – wybór interpretacji podatkowych (1)

ulga podatkowa Sprawna Spółka

Ulga podatkowa Innovation Box (IP BOX) obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r. Jej podstawę prawną stanowią znowelizowane przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Powyższa ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania. W wydanym Raporcie Innovation Box /IP BOX Mechanizm działania w Polsce Przegląd aktualnych rozwiązań...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – wątpliwości podatników

JPK z deklaracją Sprawna spółka

Za okresy od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego nowy  JPK_VAT z  deklaracją. Pisaliśmy o tym w artykule: Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 - najważniejsze informacje Poznajmy wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadawane przez przedsiębiorców  dotyczące nowej struktury JPK_VAT z deklaracją. O co pytali podatnicy? Podatnicy pytali m.in. o prawidłowe raportowanie w nowym JPK_VAT transakcji dotyczących...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

JPK_VAT Sprawna spółka

Z dniem 1 października 2020 r. wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT obowiązuje nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją . Zastępuje on dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. W zamyśle Ministerstwa Finansów ma to na celu uproszczenie rozliczeń podatników VAT z urzędem skarbowym. Co obejmuje nowy JPK_VAT z deklaracją? Nowy JPK_VAT z deklaracją składa się  z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Część...

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków z podatkiem czy bez podatku?

sprzedaż nieruchomości po rozwodzie Sprawna spółka

Artykuł omawia skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po rozwodzie małżonków. Podział majątku dorobkowego małżonków jest możliwy na sprawie rozwodowej na zgodny wniosek stron lub bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zgodnie z dyspozycją art. 1037 - Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy...

Wspólnik występuje ze spółki jawnej i rozlicza się ze skarbówką

wspólnik występujący ze spółki Sprawna spółka

W artykule  został  omówiony  sposób opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych i niepieniężnych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. Zostały w nim wykorzystane  dwie najnowsze interpretacje indywidualne prawa  podatkowego. Przypomnijmy… Spółka jawna powinna rozliczyć się ze wspólnikiem, który występuje ze spółki. Z dyspozycji art. 65 Kodeksu spółek handlowych wynika, że generalnie wartość udziału kapitałowego wspólnika oznaczana jest  na podstawie osobnego bilansu. Jest...