Strona główna Aktualności Ministerstwo Finansów: Będą zmiany w zakresie kodów GTU

Ministerstwo Finansów: Będą zmiany w zakresie kodów GTU

559
PODZIEL SIĘ
GTU Sprawna spółka

Od 1 października 2020 r. Wszystkich czynnych podatników VAT obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Pisaliśmy o tym w artykule:

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Do biura poselskiego posłanki Urszuli Nowogórskiej zgłaszali się przedsiębiorcy z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi  oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją [1] transakcji sprzedażowych (towary i usługi) za pomocą kodów GTU.

Problem podatników w zakresie GTU

Przedsiębiorcy twierdzą, że „Grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany”, stąd też „(…)  czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikami nr 12 i nr 15, ustawa o podatku akcyzowym, a nawet Prawo farmaceutyczne (w przypadku sprzedaży leków i wyrobów medycznych). Pojawiły się zapowiedzi dotyczące szczegółowych kontroli i kar za nieprawidłowości”.

Interpelacja poselska

Posłanka wystąpiła do Ministra Finansów z interpelacją w sprawie kodów grupy towarów i usług (GTU) (interpelacja nr 12180).

Zadała m.in. następujące pytania:

  • Czy w związku z licznymi głosami służb księgowych i przedsiębiorców przewiduje się jakieś zmiany w zakresie GTU?
  • Jakie sankcje poniesie podatnik, jeżeli na wszelki wypadek użyje jakiegoś kodu lub błędnie zakwalifikuje transakcję?
  • Czy przed nałożeniem kary podatnik będzie informowany o nieprawidłowościach i czy dostanie czas na korektę?

Będą zmiany w zakresie GTU

Odpowiadając na pytanie w sprawie przewidywanych zmian w zakresie GTU Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski wskazał, że kody GTU określa, wydane w ubiegłym roku rozporządzenie wykonawcze [2] „(…) oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M i JPK_V7K”. Podkreślił „(…) iż zarówno rozporządzenie wykonawcze, jak i opracowane na jego podstawie wzory nowej schemy JPK_VAT z deklaracją były przedmiotem konsultacji. Projekt rozporządzenia wykonawczego był przekazany przy piśmie z 30 lipca 2019 r. do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania. (…) W chwili obecnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzone są analizy dotyczące konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU”.

Błędy w przesłanej ewidencji JPK_VAT – jakie sankcje

Za błędy w przesłanej ewidencji JPK_VAT przykładowo, jeżeli podatnik użyje błędnego kodu transakcyjnego  „wprowadzona została kara pieniężna w wysokości 500 zł” [3]. Co istotne, „(…)  ma ona charakter fakultatywny, oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy i nie będzie nakładana automatycznie, po identyfikacji błędu w ewidencji”- czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podatnik ma termin 14 dni na korektę błędów lub złożenie wyjaśnień

Przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do skorygowania błędów w ewidencji JPK_VAT z podaniem o jakie błędy chodzi.

„Kara pieniężna nie będzie nakładana, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania:

prześle skorygowany plik w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub

– złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu” – podkreślił Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Źródło:  Sejm RP: Interpelacja nr 12180  – http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=12180

Objaśnienie:

[1] Nowy JPK_VAT z deklaracją obejmuje okresy rozliczeniowe od dnia 1 października 2020 r.

[2] Rozporządzenie wykonawcze : Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.),

[3] Art. 109 ust. 3h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 24 listopada 2020 roku 

W.K.