Aport wierzytelności własnych niekorzystny podatkowo

Często spotyka się sytuacje gdy - ze względów biznesowych, rozliczeniowych czy innych - przedsiębiorcy wnoszą przysługujące im wierzytelności wobec podmiotów trzecich np. do określonej spółki kapitałowej. W zamian za to otrzymują udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Dzięki takiemu działaniu mogą uporządkować sobie księgi rachunkowe, bo zamiast należności od podmiotów trzecich, pojawia się u nich majątek w postaci akcji...

Obowiązki firmy w nowym roku – sprawdź o czym musisz pamiętać

Początek nowego roku to gorący okres, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Wiąże się on przede wszystkim z wieloma rozliczeniami i podsumowaniami. Wśród licznych obowiązków należy też pamiętać o wchodzących w życie od stycznia 2013r. nowym prawodawstwie. Aby nie popełnić żadnego błędu konieczne jest dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz nowelizacjami ustaw. Do trzech razy sztuka, czyli o podatkowych obowiązkach Początek roku to...

Zasady opodatkowania osób fizycznych w przypadku zagranicznych źródeł przychodów

Nieograniczony obowiązek podatkowy  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 Nr 51, poz. 307), podatkowi temu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium RP. Jest to ogólna zasada prawa podatkowego- płaci się podatek dochodowy od całości przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Określa się to, jako nieograniczony obowiązek podatkowy.  Czym jest miejsce zamieszkania?  Stosownie do...

Najnowsze zmiany w prawie pracy. Sprawdź co się zmieniło!

Podobnie jak poprzednie lata rok 2012r. niesie za sobą szereg zmian w przepisach prawnych. Prawo pracy nie jest tutaj wyjątkiem, najbardziej istotne nowości dotyczą rodzin i młodych rodziców ale zmianie uległy także przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych a także obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy. Zmiany w urlopach rodzicielskich W 2010r., ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 2...

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne – zwolnienia z podatku

Jednym ze źródeł przychodów podatkowych – jak to precyzuje przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawo o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) - jest sprzedaż nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego a także sprzedaż prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – pod warunkiem wszakże, że ...