VAT na e-booki w Trybunale Konstytucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz złożyła właśnie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o VAT wyłączających możliwość zastosowania obniżonej stawki podatki VAT do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych. Podstawowe zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich - i słusznie budzi fakt, iż ta sama książka wydawana w różnej formie – jest opodatkowana...

Uwaga na terminy zapłaty na fakturach VAT !

Niedawno została uchwalona nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Celem tej regulacji było zapobiegnięcia nadmiernym opóźnieniom w płatnościach, co wpływało na zatory płatnicze i przez to na niższą konkurencyjność przedsiębiorców. Co wynika z ustawy ? I czy cele ustawy zostały osiągnięte ? Pamiętajmy, że zasadniczo przedsiębiorcy powinni zastrzegać terminy nie dłuższe niż 60 – dni, choć optymalnie byłoby gdyby...

PCC przy umowach spółek

Popularnemu PCC (podatkowi od czynności cywilnoprawnych) podlegają m.in. umowy spółki. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek (odpowiednik umowy przy spółkach zawiązywanych przez jednego wspólnika) oraz statutów spółek akcyjnych. Podatkowi podlega nie tylko zawarcie umowy spółki, ale także jej zmiana, jeżeli zasadniczo powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy...

Jak bezpiecznie odliczać VAT z faktur w formacie pdf

Obecnie faktura VAT w wersji elektronicznej może być podstawą do prawidłowego odliczenia podatku naliczonego nawet gdy nie jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wystarczy, że strony transakcji porozumieją się co do wystawiania faktur w tej formie a podatnik dokonujący odliczenia zapewni autentyczność jej pochodzenia, integralność treści i czytelność. Zgodnie z prawem podatkowym, podatnik, który chce odliczyć VAT naliczony od nabytych towarów...

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1 .

Fakt, że przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług są skomplikowane i w dużej mierze niejasne nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Jednym z tematów budzących istotne wątpliwości interpretacyjne jest np. kwestia zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, która miała miejsce od dnia 1 stycznia 2011 r. zmultiplikowała dotychczasowe problemy podatników...

Aport wierzytelności własnych niekorzystny podatkowo

Często spotyka się sytuacje gdy - ze względów biznesowych, rozliczeniowych czy innych - przedsiębiorcy wnoszą przysługujące im wierzytelności wobec podmiotów trzecich np. do określonej spółki kapitałowej. W zamian za to otrzymują udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Dzięki takiemu działaniu mogą uporządkować sobie księgi rachunkowe, bo zamiast należności od podmiotów trzecich, pojawia się u nich majątek w postaci akcji...

Obowiązki firmy w nowym roku – sprawdź o czym musisz pamiętać

Początek nowego roku to gorący okres, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Wiąże się on przede wszystkim z wieloma rozliczeniami i podsumowaniami. Wśród licznych obowiązków należy też pamiętać o wchodzących w życie od stycznia 2013r. nowym prawodawstwie. Aby nie popełnić żadnego błędu konieczne jest dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz nowelizacjami ustaw. Do trzech razy sztuka, czyli o podatkowych obowiązkach Początek roku to...

Zasady opodatkowania osób fizycznych w przypadku zagranicznych źródeł przychodów

Nieograniczony obowiązek podatkowy  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 Nr 51, poz. 307), podatkowi temu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium RP. Jest to ogólna zasada prawa podatkowego- płaci się podatek dochodowy od całości przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Określa się to, jako nieograniczony obowiązek podatkowy.  Czym jest miejsce zamieszkania?  Stosownie do...

Najnowsze zmiany w prawie pracy. Sprawdź co się zmieniło!

Podobnie jak poprzednie lata rok 2012r. niesie za sobą szereg zmian w przepisach prawnych. Prawo pracy nie jest tutaj wyjątkiem, najbardziej istotne nowości dotyczą rodzin i młodych rodziców ale zmianie uległy także przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych a także obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy. Zmiany w urlopach rodzicielskich W 2010r., ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 2...

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne – zwolnienia z podatku

Jednym ze źródeł przychodów podatkowych – jak to precyzuje przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawo o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) - jest sprzedaż nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego a także sprzedaż prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – pod warunkiem wszakże, że ...