Strona główna Ogólna Nabywca towaru lub usługi także może wystąpić interpretację podatkową dotyczącą faktury VAT

Nabywca towaru lub usługi także może wystąpić interpretację podatkową dotyczącą faktury VAT

852
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z zapadłego w dniu wczorajszym tj. 15 lipca 2014 r. wyroku NSA (sygn. I FSK 1204/13) organ podatkowy nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej w zakresie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdy z wnioskiem takim wystąpi nabywca towaru lub usługi, a nie dostawca – wystawiający fakturę VAT. Sprawa przed NSA dotyczyła wniosku o interpretację podatkową, o którą wystąpił nabywca nieruchomości, który chciał uzyskać stanowisko fiskusa w szczególności co do zwolnienia podatkowego przy nabyciu przedmiotowej Nieruchomości. Zarówno organy podatkowe jak i WSA w Rzeszowie stali tutaj na stanowisku, że to dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wystawienie faktury VAT, zatem nabywca nie ma przymiotu „zainteresowanego” w sprawie i tym samym nie może wystąpić skutecznie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

NSA nie zgodził się z tymi tezami słusznie wskazując, że kwota podatku wykazana na fakturze jest dla jej wystawcy podatkiem zwiększającym zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie do organu podatkowego, natomiast – ze względu na konstrukcję przepisów ustawy vatowskiej – nabywca może o tę kwotę pomniejszyć swój podatek należny. Nie można zatem twierdzić, że zwolnienie od opodatkowania lub opodatkowanie określonej czynności nie ma wpływu na obowiązki prawno-podatkowe nabywcy. Tym samym nie ma także podstaw do odmowy udzielenia nabywcy odpowiedzi na wniosek o interpretację podatkową w temacie mającym znaczenie dla jego sytuacji podatkowej.

WW.