Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie przychodów z reklam na stronach internetowych...

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie przychodów z reklam na stronach internetowych – korzystna dla podatników

1084
PODZIEL SIĘ

W dniu 5 września 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) dotyczącą podatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (nieprowadzące w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej) za udostępnienie miejsca na portalach/stronach internetowych na reklamy. Dotyczy to zarówno przychodów z google adsense, a także z innych umów również zawieranych bezpośrednio z reklamodawcami.

Dotychczas przypomnijmy, organy podatkowe traktowały przychody z tego tytułu generalnie jako przychody z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czego skutkiem było opodatkowanie ww. kwot podatkiem wg. skali podatkowej tj. podatkiem wg stawki 18% lub 32%.

Inne zupełnie stanowisko zajmowały sądy administracyjne, które przyjmowały, że przychody za udostępnienie miejsca na stronie na reklamy powinny być zaliczane do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt. 6) ww. Ustawy tj. do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności Ministerstwo Finansów we wskazanej wyżej interpretacji ogólnej przyznało słuszność dotychczasowym twierdzeniom sądów administracyjnych i wskazało, „że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)”.

Niewątpliwym plusem takiej kwalifikacji przychodów pozostaje chociażby możliwość zastosowania niskiej stawki podatkowej przewidzianej w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów tj. stawki 8,5% podatku liczonego od przychodu uzyskanego od dysponenta danej strony internetowej.

Pełny tekst interpretacji ogólnej dostępny TUTAJ.

WW.