Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Ulga podatkowa dla frankowiczów wydłużona o rok

Ulga podatkowa dla frankowiczów wydłużona o rok

299
PODZIEL SIĘ
ulga podatkowa dla frankowiczów

Z dniem 15 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Ulga podatkowa dla  frankowiczów będzie więc obowiązywać również w 2022 r.

Ulga podatkowa dla frankowiczów

Przez wiele lat zaciągnięcie kredytu bankowego we franku było uważane za znacznie bardziej opłacalne niż podpisanie umowy o kredyt złotowy. Czas pokazał, że początkowo niskie raty kredytów frankowych drastycznie wzrosły, doprowadzając do stanu, w którym kredytobiorcy spłacić muszą praktycznie dwukrotnie więcej pieniędzy niż pożyczyli.

To z kolei spowodowało wzrost liczby postępowań sądowych przeciwko bankom oraz zainteresowanie  zawieraniem ugód sądowych skutkujących umorzeniem w niektórych przypadkach nowej sporej części długu pozostającego do spłaty. Minusem takiego rozwiązania mogła się okazać konieczność odprowadzenia przez frankowicza podatku (ze stawką 17% lub 32% w zależności od progu podatkowego) od umorzonej kwoty.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 592) znaczenie polepszyło sytuację frankowiczów. Przesunęło ono bowiem o rok zaniechanie poboru podatku PIT, które obowiązywało do końca 2021 roku.

Zaniechanie poboru podatku ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym ulga podatkowa dla frankowiczów obejmie także osoby, które zawarły ugody z bankami w okresie od 1 stycznia 2022 r. do końca 2022 r. (o ile osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki).

Wstrzymanie poboru PIT, o którym mowa rozporządzeniu dotyczy umorzenia przez banki:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową, obejmuje to umorzenie nie tylko kapitału pożyczki lecz także odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych i prowizji jak również opłat, jeżeli ich poniesienie przez kredytobiorcę było niezbędne do zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego,
  • otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.

Rozporządzenie przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

Rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2022 r.

Źródła:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (U. poz. 592)
  • Ministerstwo Finansów, Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów na rok 2022,

Stan prawny na dzień 17.03.2022 r.

A.G.