Strona główna Inne Od 31 sierpnia pierwsze mieszkanie będzie tańsze o 2%

Od 31 sierpnia pierwsze mieszkanie będzie tańsze o 2%

343
PODZIEL SIĘ
pierwsze mieszkanie

Od 31 sierpnia 2023 r., podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym nie będzie obowiązywać. Stanie się to na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 31 lipca.

Czym jest PCC?

Kupując nieruchomość z rynku wtórnego, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty podatku  od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, od umowy sprzedaży: nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka PCC wynosi 2 %.

Przykład:

Przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego wartości 500.000,00 zł, do 31 sierpnia 2023 r., kupujący musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku PCC w wysokości 10.000,00 zł.

Jak będzie od 31 sierpnia 2023 r?

W dniu 26 maja 2023 r. Sejmu uchwalił ustawę nowelizującą. Na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej, wprowadzono zmianę w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana ta obejmuje rozszerzenie zakresu zwolnień przedmiotowych z konieczności zapłaty PCC w wysokości 2%.

Od 31 sierpnia 2023 r., od obowiązku zapłaty przez kupującego ww. podatku zwolniona będzie sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Jakie nowe obowiązki nałożone są na kupującego związku ze zwolnieniem?

Nowelizacja nie nakłada na kupującego żadnych nowych obowiązków. Przy umowie sprzedaży nieruchomości za pobór PCC odpowiada notariusz. To jego zadaniem jest prawidłowe zastosowanie zwolnień podatkowych.  Notariusz odbierał będzie zatem stosowne oświadczenie od kupującego, umożliwiające zastosowanie zwolnienia podatkowego. Oświadczenie to może być później weryfikowane przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowanie

Od dnia 31 sierpnia 2023 r., na mocy ustawy nowelizującej, kupujący pierwsze mieszkanie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z konieczności zapłaty podatku PCC w wysokości 2%. Warto zatem poczekać z ostateczną wizytą u notariusza przy zakupie nieruchomości do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., Dz. U. 2000 Nr 86, poz. 959, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170.

2. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r., Dz. U. 2023 poz. 1463.

Stan prawny na dzień 30 sierpnia 2023 r.

Klaudia Kowalczyk, aplikantka radcowska w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach