Strona główna Dochodowy - osoby prawne Wspólnicy spółek jawnych – pamiętajcie o złożeniu CIT-15J i CIT/JW

Wspólnicy spółek jawnych – pamiętajcie o złożeniu CIT-15J i CIT/JW

437
PODZIEL SIĘ
CIT-15J i CIT/JW

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zostały objęte także spółki jawne. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich podmiotów tego typu ale niektórych. W jakich przypadkach należy złożyć formularze CIT-15J i CIT/JW?

Spółki jawne podatnikami CIT – kiedy?

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych pozostawać miały wyłącznie te spółki jawne, które spełniały łącznie dwie przesłanki:

  1. ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne,
  2. nie złożyły oświadczenia wymaganego przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zatem jeśli Twoja spółka jawna jest spółką jawną wyłącznie osób fizycznych, to nie grozi Ci podwójne opodatkowanie Twoich dochodów – tak jak się to odbywa np. w popularnych spółkach z o.o.

Spółka jawna – nie tylko osób fizycznych

Obecna regulacja prawna przewiduje, że oświadczenie tj. informację CIT -15J wraz z załącznikami CIT/JW należy złożyć „przed rozpoczęciem roku obrotowego”.

Ze względu na fakt, iż w zdecydowanej większości rok obrotowy pokrywa się jednak z rokiem kalendarzowym – to spółki jawne, których wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne – bezwzględnie winny pamiętać o złożeniu CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW do dnia 31 grudnia 2022 r.

Do kogo złożyć oświadczenie?

CIT-15J wraz z CIT/JW należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według siedziby spółki jawnej. Dodatkowo, komplet dokumentów należy złożyć w urzędach skarbowych właściwych dla każdego ze wspólników (jeżeli są to inne urzędy niż właściwy dla spółki).

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Co jeśli oświadczenie nie zostanie złożone?

W przypadku braku oświadczenia:

  1. spółka jawna stanie się podatnikiem CIT,
  2. będzie takim podatnikiem aż do jej rozwiązania.

Warto zatem pamiętać o ww. obowiązku prawnym.

Agnieszka Gach