Strona główna Dochodowy - osoby prawne Przekształcenie się w spółkę kapitałową a podatek estoński

Przekształcenie się w spółkę kapitałową a podatek estoński

172
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2022 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Nowy Ład, wzrosło zainteresowanie podatkiem estońskim, określanym w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Skorzystać mogą z niego także przedsiębiorcy prowadzący dotychczas jednoosobowe firmy, jednakże jest to możliwe dopiero po przekształceniu tej działalności w spółkę kapitałową.

Podatek estoński

Estoński CIT od 1 stycznia 2022 r. mogą stosować zarówno przez spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna), jak i inne spółki będące podatnikami CIT (spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną).

Po zlikwidowaniu w przepisach wymogu dokonywania przez podatników opodatkowanych estońskim CIT określonych rodzajowo wydatków inwestycyjnych, podatnicy estońskiego CIT muszą się liczyć z obowiązkiem zrealizowania wymogu zatrudnienia co najmniej 3 pracowników na podstawie umowy o pracę na pełny etat lub z wydatkowaniem określonych kwot na rzecz osób zatrudnianych na innych podstawach prawnych.

Spełnienie ww. Wymagań umożliwi skorzystanie z niższego opodatkowania wypłaty zysku w postaci dywidendy niż przy zasadach klasycznych. W przypadku małego podatnika CIT i PIT traktowane łącznie dawać będą opodatkowanie na poziomie 20% – zamiast 26,29%. Z kolei w przypadku większych podatników CIT i PIT to 25% – zamiast 34,39%.

Estoński CIT – okres karencji

Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych poprzez Ustawę o CIT jest wprowadzenie okresu “karencji” w zakresie objęcia estońskim CIT dla spółek, które uczestniczyły w określonych czynnościach restrukturyzacyjnych. Karencja polega na przesunięciu w czasie „wejścia” do estońskiego CIT. Okres ten został ustalony przez ustawodawcę na minimalnie 24 miesiące licząc od daty utworzenia podmiotu, dokonania podziału czy wniesienia aportu.

Przepisy dotyczące karencji dotyczą m.in. podatników utworzonych w wyniku podziału czy połączenia, jak również podatników, którzy zostali podzieleni przez wydzielenie, albo wnieśli do innego podmiotu aport w opisanej powyżej postaci, jak również spółkę przejmującą czy otrzymującą wkład niepieniężny.

Nie dotyczy natomiast spółek powstałych z przekształcenia, w tym także jeśli przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową podlegał przedsiębiorca prowadzący dotychczas działalność wpisaną do CEiDG. W tych przypadkach, spółka taka może od razu stać się podatnikiem estońskiego CIT.

Zgodnie z zasadami opisanymi w art. 584 1 K.s.h., przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może się przekształcić w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobową spółkę akcyjną lub w prostą spółkę akcyjną. Przekształcenie takie umożliwi wejście do estońskiego CIT i korzystanie z preferencji podatkowych jakie zapewnia ta formuła opodatkowania spółek kapitałowych.

Najnowszy e-book przygotowany przez jednego z mecenasów naszego portalu p. Małgorzatę Gach z Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzata Gach w ramach współpracy z portalem „Prawo dla księgowych”, „Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową – jako wstęp do podatku estońskiego (z uwzględnieniem najnowszych interpretacji podatkowych)” to kompendium wiedzy opisujące procedury prawne związane z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, w tym skutki podatkowe wynikające z takiego przekształcenia. Wszystko w oparciu o możliwie najświeższe interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Więcej na ten temat znajdziesz klikając w baner poniżej. Zapraszamy do lektury.