Strona główna Tagi KRS

Tag: KRS

Przedsiębiorca

Podstawowe definicje przedsiębiorcy zawiera art. 4 ust. 1- 2  ustawy Prawo Przedsiębiorców, oraz art. 43(1) Kodeksu cywilnego (k.c.). Jak definiuje „przedsiębiorcę” ustawa Prawo przedsiębiorców? Zgodnie z...

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS – aktualizacja

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest istotny dla funkcjonowania tejże spółki, ponieważ wtedy spółka jawna rozpoczyna swoją działalność na...

Nowelizacja ustawy o KRS – planowane zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2106). Planowana...

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest to publiczny rejestr podmiotów gospodarczych prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Sprawdź:  Siedziby i obszary właściwości Wydziałów...

Prosta spółka akcyjna od marca 2021 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019. 1655) wprowadziła do...

Likwidacja spółki jawnej: Otwarcie postępowania likwidacyjnego (2)

W artykule została omówiona kwestia zgłoszenia likwidacji spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego. Przypomnijmy … Spółka jawna przystępuje do likwidacji, jeżeli...

Spółka jawna: Rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Kontynuując temat spółki jawnej artykuł omawia rozwiązanie spółki jawnej w sposób  uproszczony tj. bez przeprowadzania likwidacji. Spółka jawna może zakończyć swoją działalność na rynku, wtedy...

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 2019 – najważniejsze informacje

Od dnia 13 października 2019 r. funkcjonuje  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr). Został wprowadzony przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...

Spółka jawna: Zmiana umowy spółki jawnej 2019 – od kiedy jest...

W czasie prowadzenia działalności przez spółkę jawną mogą nastąpić różne zdarzenia prawne. Przykładowo spółka może zmienić adres swojej siedziby, rozszerzyć swoją działalność albo ustalić...

Spółka jawna: Zgłoszenie zmiany umowy spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli jednomyślną uchwałę o zmianie umowy spółki, sporządzili i podpisali tekst jednolity umowy spółki.  Gdzie i w jakim terminie powinni zgłosić...