Strona główna Aktualności Prosta spółka akcyjna od marca 2021 roku

Prosta spółka akcyjna od marca 2021 roku

1333
PODZIEL SIĘ
prosta spółka akcyjna Sprawna spółka

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019. 1655) [1] wprowadziła do polskiego  porządku prawnego instytucję Prostej spółki akcyjnej (PSA).  Prosta spółka akcyjna to „(…)  nowy typ spółki kapitałowej stanowiącej unifikację cech spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” czytamy na stronie internetowej Kancelarii  prawnej GACH MIZIŃSKA spółka jawna z Krakowahttps://gm-legal.pl/2019/08/02/prosta-spolka-akcyjna/

Prosta spółka akcyjna – jaki cel wprowadzenia 

Co istotne, „Nowelizację kodeksu spółek handlowych i wprowadzenie PSA rząd uzasadnia potrzebą wzmocnienia rozwoju startupów i przyczynienie się do rozwoju gospodarki. Według opinii autorów projektu, jako powody dla których prosta spółka akcyjna ma stać się kamieniem węgielnym polskiego biznesu jest potrzeba zniesienia ograniczeń, które w obecnych rozwiązaniach prawnych stanowią zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce.

Taką w ocenie Ministerstwa jest głównie bariera wejścia w postaci konieczności zgromadzenia kapitału zakładowego – w przypadku PSA działalność można zacząć wpłacając 1 zł.” – podaje Kancelaria  prawna GACH MIZIŃSKA spółka jawna [2].

Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały wejść w życie w dniu 1 marca 2020 r. Nastąpi to dopiero za rok, tj. w dniu 1 marca 2021 r.

Już jest ustawa przesuwająca wejście w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o PSA reguluje Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020. 288) [3] .

Kancelaria  Prezydenta RP podaje, że „(…) uchwalona ustawa wprowadza zmiany ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w uchwalonych w roku 2019 ustawach o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przede wszystkim w zakresie regulacji dotyczących przekształceń spółek oraz w zakresie przesunięcia o rok terminów wejścia w życie części uchwalonych wcześniej regulacji, w tym również wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej.

Ustawa wprowadza również zmiany polegające na przesunięciu o rok terminów wejścia w życie uchwalonych wcześniej niektórych regulacji dotyczących zasad prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego” [4] .

Przeczytaj także:

Elektroniczne wnioski do KRS być może dopiero od 1 marca 2021 r. 

Objaśnienie:

[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019. 1655)  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1655  (dostęp w dniu 10 marca 2020 r.)

[2] Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA spółka jawna, Prosta spółka akcyjna   – https://gm-legal.pl/2019/08/02/prosta-spolka-akcyjna/ (dostęp w dniu 10 marca 2020 r.)

[3] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy –  Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz,U. 2020. 288) – http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/288 (dostęp w dniu 10 marca 2020 r.)

[4] Kancelaria Prezydenta – https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,54,luty-2020-r.html (dostęp w dniu 10 marca 2020 r.)

W.K.