Strona główna Ogólna Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS – aktualizacja

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS – aktualizacja

350
PODZIEL SIĘ
wpis spółki jawnej do KRS

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest istotny dla funkcjonowania tejże spółki, ponieważ wtedy spółka jawna rozpoczyna swoją działalność na rynku.

Przypomnijmy …

Spółka jawna należy do osobowych spółek prawa handlowego. Może ją utworzyć co najmniej dwóch wspólników. Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą/nazwą.

Sprawdź:

Spółka jawna powinna zostać obowiązkowo wpisana do rejestru przedsiębiorców

Utworzenie spółki jawnej nie jest tożsame z rozpoczęciem przez nią działalności gospodarczej na rynku. Po zawarciu umowy spółki jawnej należy złożyć wniosek o jej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niniejszy wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę tej spółki.

Od 1 lipca 2021 roku spółkę jawną można zarejestrować wyłącznie elektronicznie w KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), jeżeli umowa spółki jawnej została zawarta w formie  tradycyjnej (papierowej). Natomiast w przypadku spółek zawieranych na wzorcu umowy w S24 na portalu S24.

W celu złożenia    wniosku należy założyć konto użytkownika na PRS    lub portalu    S24 oraz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Przeczytaj instrukcję rejestracji konta użytkownika Portalu Rejestrów Sądowych

Przeczytaj instrukcję tworzenia konta w systemie S24

Co powinno zawierać zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego?

Zgodnie z art. art. 26 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych,
 4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Zarówno w PRS, jak i S24 do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty w postaci elektronicznych załączników. Będzie to:

 1. umowa spółki,
 2. lista wspólników,
 3. oświadczenia osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru, obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń,
 4. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo – jeśli wniosek składa pełnomocnik.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na portalu Biznes.gov.pl.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców?

Wniosek dotyczący wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS podlega opłacie. W przypadku, gdy umowa spółki jawnej została zawarta w formie tradycyjnej wtedy:

 • opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł,
 • opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik) wynosi    17 zł.

Gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24 wówczas:

 • opłata sądowa za wpis wynosi 250 zł,
 • opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik) wynosi    17 zł.

Opłatę od wniosku wnosi się za pomocą systemu e-Płatności udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym celu można  zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Źródło:   

Stan prawny na dzień 26 kwietnia 2022 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek