Strona główna Tagi Klauzula wykonalności

Tag: klauzula wykonalności

Spółka jawna w sądzie: Spółka jawna jako strona postępowania sądowego

W działalności gospodarczej spółki jawnej czasami zdarzają się sytuacje, których finał ma miejsce w sądzie. Tak będzie przykładowo, gdy kontrahent spółki lub spółka nie...

Spółka jawna: Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki jawnej – zasady...

Spółka jawna jest to osobowa spółka handlowa. Posiada ona zdolność prawną. Oznacza to, że może zaciągać zobowiązania w imieniu własnym, pozywać i być pozywana...

Alimenty na dziecko można ustalić u notariusza

Artykuł omawia uzyskanie alimentów na dziecko poprzez zawarcie umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego w formie aktu notarialnego.  Obowiązek alimentacyjny Z art. 128 Kodeksu rodzinnego i...

Szczególne postaci powództwa opozycyjnego (2) – wydanie nieruchomości

Kolejną, szczególną postacią powództwa opozycyjnego uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego (k.p.c.) jest powództwo uregulowane w art. 791 § 3 k.p.c. Zgodnie z treścią przepisu art....

Co to jest powództwo opozycyjne i na czym polega?

W polskim systemie prawa ustawodawca przewiduje dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych – powództwo opozycyjne i powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). Powództwo opozycyjne, jest to powództwo, które może...

SN: Po przekształceniu spółki w inną spółkę handlową nie zachodzi konieczność...

W artykule została omówiona Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. III CZP 68/17. Stan...

Tytuł egzekucyjny, któremu nie nadaje się klauzuli wykonalności jako podstawa egzekucji

W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą podstawą egzekucji może być wyłącznie dokument zwany tytułem wykonawczym. Zgodnie z treścią przepisu art. 776...

Windykacja roszczeń – będą istotne zmiany

W dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął o Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt...

Egzekucja alimentów – co warto wiedzieć (1)

Egzekucja alimentów jest szczególnym rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych. Jest to rodzaj egzekucji wyodrębniony przez ustawodawcę z uwagi na uprzywilejowany społecznie charakter egzekwowanych świadczeń. Egzekucja świadczeń...

Klauzula wykonalności a rygor natychmiastowej wykonalności – cz. 1

Klauzula wykonalności oraz rygor natychmiastowej wykonalności są instytucjami prawa odnoszącymi się do wykonywania orzeczeń sądowych. Wykonanie orzeczenia sądu oznacza, że zostało zrealizowane (dobrowolnie lub przymusowo)...