Strona główna Autorzy Posty przez TamieZamudio678

TamieZamudio678

48 POSTY 0 KOMENTARZE

Wspólność majątkowa i jej zniesienie

Co do zasady, stosownie do art. 31 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami...

Separacja a rozwód – skutki w sferzej majątkowej

Stosownie do art. 54 §1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy orzeczenie separacji w sytuacji gdy między małżonkami istnieje...

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Wierzyciel, o ile sam nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, powinien na bieżąco weryfikować, czy sąd upadłościowy właściwy dla siedziby dłużnika, nie...

Warming up i cooling off, czyli zakupy przez Internet

Wszelkie badania pokazują, że w Polsce systematycznie rośnie sprzedaż internetowa. Przed skorzystaniem z usług sklepów internetowych, warto przyswoić sobie podstawową wiedzę z zakresu praw...

Redukcja kosztów osobowych – zwolnienia jako ostateczność

Zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa nie zawsze musi skutkować redukcją zatrudnienia. Prawo pracy umożliwia podjęcie działań, wskutek których, przy zmniejszeniu kosztów zatrudnienia, liczba pracowników pozostanie...

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Znajdujący się obecnie w Sejmie rządowy projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadza do polskiego prawa i postępowania cywilnego nową instytucję,...

Reklama produktów leczniczych – definicja a praktyka

Reklamą produktu leczniczego, wedle definicji ustawowej zawartej w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271-t.j.), w...

Gregorowicz-Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski Kancelaria Prawna spółka jawna

Zobacz profil kancelarii | Zobacz teksty kancelarii Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje wszystkie obszary prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa spółek i prawa handlowego...