Strona główna Autorzy Posty przez TamieZamudio678

TamieZamudio678

48 POSTY 0 KOMENTARZE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci bliskiej osoby w wypadku

Stosunkowo nową instytucją w prawie polskim wprowadzoną do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 roku jest zadośćuczynienie w postaci jednorazowej wypłaty w...

Dane osobowe – obowiązki firm, przetwarzanie danych osobowych, procedura zgłaszania zbioru...

Pojęcie „dane osobowe”, stosownie do definicji zamieszczonej w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.),...

Skutki podatkowe transakcji zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonywanej...

W przypadku transakcji sprzedaży, jaką jest transakcja zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązuje zasada swobody umów, która pozwala stronom ułożenie stosunku...

Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT),...

Windykacja długów od dłużnika. Możliwości egzekucji, czas przedawnienia roszczeń

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowi dopiero początek drogi w procesie odzyskiwania długów od nierzetelnego dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik odmawia dobrowolnego poddania się wyrokowi...

Upadłość konsumencka – procedura i warunki

Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (dalj u.p.u.n.) oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach...

Spółka cywilna – zasady powołania spółki, umowa spółki cywilnej, charakterystyka

Spółka cywilna jest umową zawieraną przez co najmniej dwóch wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony...

Podatek od darowizn – kompendium

Na kim ciąży obowiązek podatkowy Podatek od darowizny obciąża osobę fizyczną, która nabyła w drodze darowizny własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub...

Odszkodowanie od zakładu energetycznego za słup energetyczny terenie prywatnym

Wykorzystywanie technologii naziemnej, niezależnie od rodzaju instalacji do przesyłu prądu, powoduje obniżenie wartości działek na których postawione są słupy energetyczne lub ograniczają użyteczność...

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za odwołanie lotu i odmowę przyjęcia na...

Przewóz lotniczy stanowi najmłodszy i jednocześnie najszybciej rozwijający się rodzaj transportu. Jest jednocześnie sposobem na szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie się w obrębie...