Strona główna Ogólna Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

724
PODZIEL SIĘ

Jak co roku adwokaci wezmą aktywny udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 21-26 lutego 2011 r. Akcji tej patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone przestępstwami będą mogły w tych dniach się zgłaszać do 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie uzyskają bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Dyżury specjalistów będą się odbywały w godzinach 10-18, a w sobotę w godzinach 10-13.

W akcję, tak jak w poprzednich latach, włączą się adwokaci. Będą oni świadczyli bezpłatną pomoc prawną nie tylko we wspomnianych Ośrodkach. W wielu regionach kraju, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem adwokaci otworzą swoje kancelarie. Tak będzie na terenie działania Okręgowych Rad Adwokackich m.in. w Częstochowie, Łodzi, Wałbrzychu i Wrocławiu. Szczegółowy wykaz tych kancelarii publikujemy na stronie www.adwokatura.pl Informacje o Tygodniu Pomocy ofiarom Przestępstw można odnaleźć także na stronach www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz www.ms.gov.pl

Współorganizatorami akcji odbywającej się pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości są: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Komornicza.

Dotychczasowe akcje pomocy dla ofiar przestępstw pokazały, że te osoby dość często borykają się z problemami różnorakiej przemocy, zwłaszcza tej dokonywanej w rodzinie. Takie sprawy są związane z tradycyjnymi obszarami specjalizacji adwokatów jak prawo karne i prawo rodzinne. Dlatego to właśnie wybór adwokata do pomocy w takich sprawach wydaje się najlepszym wyborem pomocy prawnej.

Udział adwokatów w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw wpisuje się w szeroki program bezpłatnej pomocy prawnej palestry. Tylko w ostatnich dwóch latach adwokatura zorganizowała cztery ogólnopolskie akcje porad prawnych. W każdej z nich wzięło udział od 600 do 1000 adwokatów i aplikantów adwokackich, a bezpłatne porady uzyskało za każdym razem kilkanaście tysięcy osób. Samorząd adwokacki zorganizował bezpłatną pomoc prawną także dla powodzian, rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i innych wypadków komunikacyjnych. Pomoc na zasadach pro publico bono jest organizowana także lokalnie przez Okręgowe Rady Adwokackie w poszczególnych częściach kraju.

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej