Strona główna Podatki Mikrorachunek podatkowy 2024 – nowe funkcjonalności

Mikrorachunek podatkowy 2024 – nowe funkcjonalności

228
PODZIEL SIĘ
mikrorachunek podatkowy

Zdjęcie autorstwa 8photo na Freepik

Od 1 stycznia 2024 r. można korzystać z nowych funkcjonalności mikrorachunku podatkowego. Poznajmy najważniejsze informacje.

Przypomnijmy

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61b Ordynacji podatkowej mikrorachunek podatkowy to indywidualny obowiązkowy rachunek podatkowy, który służy do rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu wpłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy z podatników może wygenerować swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) przy pomocy generatora mikrorachunku podatkowego lub otrzymać go w każdym urzędzie skarbowym.

Zobacz artykuł archiwalny: Mikrorachunek podatkowy 2022 – najważniejsze informacje

Istotne!

Zwroty nadpłat i podatków urząd skarbowy dokonuje na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego np. konta osobiste osób fizycznych lub firmowe rachunki bankowe.

Czy numer mikrorachunku podatkowego może ulec zmianie?

W piśmiennictwie  wyjaśniono, że: „Korzystanie z mikrorachunku podatkowego jest ułatwieniem dla podatników, którzy zmieniają miejsce zamieszkania lub siedzibę i w związku z tym zmianie ulega właściwość urzędu skarbowego, z którym dokonują rozliczeń. Mikrorachunek podatkowy bowiem nie ulega w takiej sytuacji zmianie. Pozwala to na zapewnienie dużo większej stabilności w zakresie rozliczeń i zmniejsza ryzyko dokonania wpłat na niewłaściwy rachunek”. Tak Mariański A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2023, [w:] kom. do art. 61b Ordynacji podatkowej, Legalis.

Minister Finansów poszerzył funkcjonalność mikrorachunku podatkowego  

W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

W załączniku do niniejszego rozporządzenia zostały wymienione poszczególne grupy płatności wraz z symbolami wymaganych formularzy i opisem dla poszczególnych tytułów płatności.

W obowiązującym stanie prawnym mikrorachunek podatkowy służy do wpłat:

 • CIT – podatku dochodowego od osób prawnych,
 • PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych (z wyłączeniem karty podatkowej),
 • VAT – podatku od towarów i usług (z wyłączeniem VAT w imporcie),
 • PSD – podatku od sprzedaży detalicznej,
 • KOP – podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • POG – podatku od gier hazardowych,
 • GHD – dopłaty w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo oraz
 • DSF – daniny solidarnościowej,
 • ALK – opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
 • CUK – opłaty od środków spożywczych,
 • DRA – opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
 • WRO – opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz opłata wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa opłata za wypis/zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS).

Ważne!

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2272) utraciło swoją moc prawną.

Źródło: Ministerstwo Finansów: Mikrorachunek podatkowy, Aktualizacja od 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

 • 61b § 1, art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2802).

Stan prawny na dzień 8 lutego 2024 roku

Małgorzata Gach, Wanda Książek