Strona główna Tagi Rada nadzorcza

Tag: rada nadzorcza

SN: Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. może udzielić pełnomocnictwa rodzajowego do...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) jest kapitałową spółką handlową. Sprawdź: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.  Spółka z o.o. może zawierać umowy...

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – jak je skutecznie zwołać?

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. odgrywa szczególną rolę w prowadzeniu jej działalności. Do kompetencji zgromadzenia wspólników spółki z o.o. należy podejmowanie czasami kluczowych...

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.

Artykuł omawia  powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czym jest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.)...

Rezygnacja członka zarządu – komu należy ją złożyć

Na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej dnia 31 marca 2016 roku poszerzony skład Sądu Najwyższego rozstrzygnął istotną dla spółek sprawę dotyczącą problemu, komu członek...

Jak zwołać zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz.1

Niedługo we wszystkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rozpocznie się "sezon" na przeprowadzanie Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników. Poza tym obligatoryjnym Zgromadzeniem Wspólników - także i w...

Rada Nadzorcza bez wynagrodzenia – niekoniecznie korzystna dla spółki

Jakiś czas temu zajmowaliśmy się na portalu tematem nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu w spółce. Ostatnio analogicznym tematem ale w odniesieniu do członków rady nadzorczej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najbardziej popularna forma spółki kapitałowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub kilka osób fizycznych, jednostek...

Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych z krajów UE

Jak była mowa w tej informacji od dnia 1 stycznia 2015 r. oskładkowaniu podleją także wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek. Co zrobić, jeśli członkami rady...