Strona główna Tagi Przedsiębiorca

Tag: przedsiębiorca

Przelewy do ZUS w przyszłości?

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania kilku rodzajów składek takich jak składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka...

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców – obecne plany rządu

Eksperci uważają, że konieczna jest pełna reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Już teraz jednak planowane są zmiany, które mają być korzystne dla najmniejszych firm jednoosobowych. Chodzi...

Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniach od 10 do 12 października 2016 roku w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego głównym tematem były...

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników...

Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w kosztach uzyskania przychodów –...

Zgodnie z przepisem art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednol. Dz. U. z 2015 r., poz....

Zmiany w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – tytuł prawny do...

W dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie zmiana przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynikająca z Ustawy o zmianie ustawy o swobodzie...

Konsument

Konsument to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Charakter danej...

Czy i kogo można zapytać o interpretację przepisów prawa?

Oczywiście najbardziej znanymi i popularnymi interpretacjami pozostają interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej. O tych interpretacjach na portalu była już...