Strona główna Aktualności Przelewy do ZUS w przyszłości?

Przelewy do ZUS w przyszłości?

1290
PODZIEL SIĘ

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania kilku rodzajów składek takich jak składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązujące obecnie przepisy zakładają, że każda z wymienionych grup składek jest wpłacana na oddzielne rachunki bankowe.

Zmusza to przedsiębiorców do wykonanie w miesiącu aż trzech oddzielnych przelewów do ZUS.

Istotne jest także przy tym, że ZUS w ramach danej składki przekazuje wszystkim płatnikom ten sam numer rachunku. To z kolei wymaga dokładnej identyfikacji osób dokonujących wpłat i podawania wielu szczegółowych danych.

Z tego powodu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uproszczenie tych procesów.

Wkrótce planowana jest zatem zmiana, która sprawi, że każdy przedsiębiorca otrzyma od ZUS swój indywidualny numer rachunku bankowego. Spowoduje to, że wszystkie składki wpłacane będą jednym przelewem na jeden unikalny rachunek a wpłata na to konto wystarczająco zidentyfikuje płatnika.

Taką możliwość ma wprowadzić począwszy od 1 stycznia 2018 r. zmiana do Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.).  

Zgodnie z planami, przed wejściem w życie projektowanych zmian do końca 2017 roku ZUS zobowiązany będzie przekazać każdemu przedsiębiorcy jego indywidualny numer rachunku bankowego.

Prace Sejmu prowadzone obecnie obejmują także takie ułatwienia jak: kwestie organizacyjne i proceduralne w zakresie ustalania odsetek, zobowiązań oraz wydawania zaświadczeń przez ZUS. Prace są prowadzone nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez płatników i usprawnienie systemu rozliczeń z ZUS.

 

WW.