Strona główna Słownik Konsument

Konsument

2387
PODZIEL SIĘ
konsument

Konsument to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Charakter danej osoby jako konsumenta nie budzi wątpliwości w przypadku, w którym ta osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej. Może ona natomiast również występować w charakterze konsumenta, nawet będąc przedsiębiorcą – z tym że dotyczyć będzie to tylko tych czynności prawnych, które pozostawać będą poza działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej.

Np. księgowy prowadzący biuro rachunkowe nabywający na potrzeby własne np. pralkę traktowany będzie jako konsument. Zakup ten nie będzie związany z działalnością gospodarczą czy zawodową tej osoby.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące konsumentów mieszczą się w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

Regulacja: art. 22 1 Kodeksu cywilnego