Strona główna Aktualności Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców – obecne plany rządu

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców – obecne plany rządu

1497
PODZIEL SIĘ

Eksperci uważają, że konieczna jest pełna reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Już teraz jednak planowane są zmiany, które mają być korzystne dla najmniejszych firm jednoosobowych.

Chodzi tutaj głównie o projekt, nad którym pracuje Parlamentarny Zespół na Rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Projekt ten zakłada reformę składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jak wiadomo obecnie jest to ryczałt w wysokości 1173 zł miesięcznie, płacony niezależnie od osiągnięcia dochodu.

Propozycja dotyczy tego, aby przedsiębiorcy osiągający miesięczny przychód niższy niż 5 tys. zł opłacali składki w wysokości ok. 24 % przychodu. Tym samym przedsiębiorcy, którzy nie osiągną takiego pułapu, składek by nie płacili.

Eksperci podkreślają, że ryczałt ma zawsze degresywny charakter, tzn. podmioty, które osiągają wyższy dochód płacą proporcjonalnie niższe składki.

Zmiana ma polepszyć sytuację przede wszystkim części najmniej zarabiających osób fizycznych prowadzących działalność.

Zgodnie ze zdaniem ekspertów składki powinny być naliczane proporcjonalnie do dochodu. Na pewno proporcjonalność w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne ograniczyłoby zjawisko tzw. arbitrażu (wybór przez prowadzącego działalność najniżej oskładkowanej formy jej prowadzenia).

Wiesław Janczyk z resortu finansów uznał, ze proponowany projekt powinien podlegać dokładnemu podliczeniu, ale wszystko powinno zmierzać do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomysł dotyczący zmian w składkach ZUS dla przedsiębiorców jest też wspierany przez organizacje przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a także Fundację Republikańską).

W ślad za tymi zmianami powinny pójść jednak i dalsze.

WW.