Strona główna Aktualności Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargi przedsiębiorców u Rzecznika Praw Obywatelskich

1082
PODZIEL SIĘ

W dniach od 10 do 12 października 2016 roku w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego głównym tematem były wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. To właśnie mała i średnia przedsiębiorczość stanowią najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W trakcie kongresu przemawiali wybitni w swojej dziedzinie goście tacy jak Elżbieta Bieńkowska, czyli komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i mśp, Adam Bodnar(Rzecznik Praw Obywatelskich), Andrzej Arendarski(Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie), Jan Krzysztof Bielecki (Prezes Rady Ministrów w 1991 roku), Jerzy Hausner(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003-2005), Janusz Piechociński(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki w latach 2012-2015) i inni.

W trakcie kongresu głos zajął także Adam Bodnar, który przedstawił niepokojące dane dotyczące skarg przedsiębiorców wpływających do biura Rzecznika Praw Obywatelskich każdego roku. Liczba ta to aż 3 tysiące. Jako powód skarg Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał podatki (np. niejednolite interpretacje podatkowe, długotrwałe sprawy sądowe czy brak stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika) czy nawet sprawy karne. Według słów RPO skargi dotyczą tak różnych kwestii jak sprawy podatkowe, dotyczące kontroli przedsiębiorców, zwrotów dotacji czy innych form dofinansowania, sankcji administracyjnych, jakości regulacji, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy spraw karnych z wyrokami niezadowalającymi przedsiębiorców.

RPO reaguje w sposób przepisany przepisami pod postacią indywidualnych interwencji, wystąpień do ministrów, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego lub przystąpienia do skargi konstytucyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich może także przystąpić do spraw sądowych czy wnosić o kasacje.

Według zebranych danych przedsiębiorcy przede wszystkim żądają stabilnego prawa, sprawnej administracji czy mechanizmów pozwalających uniknąć odpowiedzialności za błędy państwa. Przedsiębiorcy chcą również, aby organy państwa działały w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami.

Rzecznik Praw Obywatelskich wymienił także gospodarcze tematy jakimi zajmuje się biuro RPO jak kwestie prawa podatkowego. Jednocześnie zaprezentował w trakcie kongresu specjalny poradnik dotyczący tego, jak i kiedy w praktyce można powołać się na zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił także przykładowe sprawy, którymi się obecnie zajmuje. Np. obecnie RPO przyłączył się do toczącego się postępowania w sprawie dotyczącej stawki dotyczącej opodatkowania urządzeń służących do ochrony brzegu morskiego. Rzecznik podjął także kwestię przewlekłości postępowań sądowych. Przede wszystkim podkreślił brak wystarczającej ilości biegłych sądowych należycie opłacanych, dlatego też wskazał potrzebę reformy tej instytucji. RPO interweniuje także już na poziomie projektowanych przepisów niosących zagrożenie dla przedsiębiorców.

WW.