Strona główna Tagi Pełnomocnik z urzędu

Tag: pełnomocnik z urzędu

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – zakres obowiązków pełnomocnika...

Artykuł omawia obowiązki pełnomocnika strony w postępowaniu kasacyjnym. Został w nim wykorzystany pogląd z orzecznictwa sądowego.   Przypomnijmy … Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym przysługuje od...

Planowane zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego [2]

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD 309). Planowane zmiany do Kodeksu...

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika...

Poniżej znajduje się wzór wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o rozwód.  Wzór zawiera komentarz...

Minimalne wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu z podatkiem VAT czy bez?

Od 13 października 2017 r. zmienia się minimalne wynagrodzenie  pełnomocnika z urzędu w sprawach przeciwko ZUS. Regulacja prawna W sądowych sprawach prowadzonych m.in. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń...

Sprawy rodzinne 2017: Podział majątku wspólnego małżonków – w jaki sposób?

Małżonkowie nie mogą podzielić swojego majątku dorobkowego, jeżeli pozostają we wspólności ustawowej. Mogą dokonać tej czynności prawnej, wtedy gdy pomiędzy nimi ustąpi wspólność majątkowa....

Pełnomocnik z urzędu – pozostałe zasady wspólne (cz. 3)

W poprzednich artykułach była mowa o: 1) warunkach przyznania pełnomocnika z urzędu osobom fizycznych, oraz 2) wymogach dla przyznania pełnomocnika z urzędu osobom prawnym...

Pełnomocnik z urzędu dla osoby prawnej – czy to możliwe (cz....

W poprzednim artykule skoncentrowaliśmy się na warunkach jakie spełnić muszą osoby fizyczne, aby sąd ustanowił dla nich pełnomocnika z urzędu. Dzisiaj więcej o może...

Pomoc prawna z urzędu (cz. 1)

Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów, które powinny przybliżyć uczestnikom postępowania cywilnego zasady dotyczące przyznawania przez sąd pomocy w postaci ustanowienia pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) z...