Strona główna Słownik Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

903
PODZIEL SIĘ
Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu, w którym to nakazuje on aby dłużnik zwrócił wierzycielowi pieniądze, o których była mowa w pozwie. Jednymi słowy nakaz zapłaty pełni rolę wyroku.

Kiedy można otrzymać nakaz zapłaty?
Wtedy, kiedy osoba zadłużona przez dłuższy czas nie spłaca swoich zobowiązań lub w żaden sposób nie może się porozumieć z wierzycielem co do spłaty długu. W takim przypadku można spodziewać się, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Kto wydaje nakaz zapłaty?
Kodeks postępowania cywilnego mówi:
Art. 3531. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.
§ 2. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.

Po zapoznaniu się ze sprawą sąd, ale również i referendarz sądowy wydają nakaz zapłaty. Sąd nie bada dokładnie sprawy czy zadłużenie jest zasadne czy nie, dlatego tak ważne jest, aby w sposób jasny i zrozumiały uzasadnić swoje powództwo.

WAŻNE!
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu niejawnym. Oznacza to, że nie toczy się przed sądem żadna rozprawa, wierzyciel i dłużnik nie dostają wezwania do stawienia się w sądzie, nie przedstawiają swoich „wersji wydarzeń”.

Art. 484 1. KPC.
§ 3. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.

Postępowanie nakazowe i wydanie nakazu zapłaty ma na celu odciążenie sądów i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Takie zadanie ma właśnie tryb niejawny, znacząco skraca to całe postępowanie a sądy unikają długich i żmudnych rozpraw. Sądy rozpatrują tylko wnioski na wyraźną prośbę osoby, która chce wnieść pozew (powód). Trzeba pamiętać, że w pozwie powinna być zamieszczona następująca informacja: „Działając w imieniu własnym wnoszę, na postawie art. 4841 § 2 k.p.c., o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym

Autor: Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułInkaso
Następny artykułNewConnect