Strona główna Słownik Inkaso

Inkaso

992
PODZIEL SIĘ
Inkaso

Zasady funkcjonowania inkasa opisano w Jednolitych Zasadach opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, obowiązujących od 1995 roku.

Jak działa inkaso?

Jest to forma płatności, rozliczenia bezgotówkowe, które polegają na tym, że klient składa w swoim banku polecenie, aby bank pobierał należności od odbiorcy w zamian za wydanie mu dokumentów jakie klient powierzył bankowi. Strony inkasa np. partnerzy handlowi ustalają wcześniej jego warunki i tych ustaleń przestrzegają. Wadą takiej formy rozliczeń jest to, że zapłata następuje, bez wcześniejszego sprawdzenia towaru przez importera.

Co może być przedmiotem inkasa?
Mogą to być takie dokumenty jak min. czeki, faktury, akcje, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty przewozowe, weksle itp.

Dla kogo inkaso będzie korzystną formą płatności?
Tylko dla partnerów handlowych, którzy mają do siebie zaufanie.

Rodzaje inkasa
Wyróżnia się następujące rodzaje

Ze względu na rodzaj dokumentów
Inkaso finansowe – przedmiotem są dokumenty finansowe, czyli np. weksle, czeki

Inkaso dokumentowe – przedmiotem są dokumenty handlowe np. faktury, dokumenty ubezpieczeniowe

Ze względu na sposób zapłaty
a’vista czyli inkaso płatne z góry – aby odbiorca mógł odebrać dokumenty, musi najpierw zapłacić

Inkaso terminowe – kontrahent otrzymuje zapłatę za dokumenty w określonym terminie po wydaniu ich odbiorcy

Ze względu na stronę transakcji
Inkaso eksportowe – gdy strona transakcji jest eksporterem
Inkaso importowe – gdy strona transakcji jest importerem

Autor:Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPrzedawnienie
Następny artykułNakaz zapłaty