Strona główna Słownik Darowizna

Darowizna

1985
PODZIEL SIĘ
Darowizna

Umowa darowizny regulowana jest w art. 888-902 Kodeksu cywilnego.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz innej osoby kosztem swojego majątku. Umowa darowizny w prawie polskim jest umową dwustronną, zatem nie można dokonać darowizny na rzecz określonej osoby bez jej zgody w drodze jednostronnego działania darczyńcy.

Najczęściej spotykane darowizny to darowizny pieniężne, względnie darowizny odnoszące się do nieruchomości typu grunty lub też mieszkania.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dla oświadczenia darczyńcy wymagana jest forma aktu notarialnego, jednakże nawet gdyby forma ta nie została dochowana to umowa taka stanie się ważna o ile świadczenie objęte przyrzeczeniem zostało spełnione (zrealizowane). Przyjmuje się natomiast, że oświadczenie obdarowanego może być złożone w dowolnej formie – nie wyłączając milczącego przyjęcia darowizny. Metoda ta może być przyjęta np. w przypadku darowizny pieniędzy, natomiast nie będzie wystarczająca tam gdzie przepisy przewidują formę szczególną dla oświadczeń woli obu stron. Zatem np. w przypadku darowizny nieruchomości zawsze musi być zachowana forma aktu notarialnego, zaś w przypadku np. darowizny przedsiębiorstwa forma z podpisami notarialnie poświadczonymi (chyba że w skład przedsiębiorstwa wchodzić będzie też nieruchomość – wówczas dla całej tej darowizny wymagana jest forma aktu notarialnego).

Darowizny mogą być dokonywane tak między samymi osobami fizycznymi jak i osobami fizycznymi czy osobami prawnymi.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują nadto możliwość odwołania darowizny głównie z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego lecz i z powodu pogorszenia sytuacji majątkowej darczyńcy.

Najbardziej popularne obecnie pozostają darowizny pomiędzy osobami najbliższymi określonymi w przepisach Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednol. Dz. U. 2015, poz. 86) ze względu na możliwość uniknięcia po spełnieniu pewnych warunków obciążeń podatkowych. Jest to także formuła wykorzystywana czasami do bezpodatkowego przekazania prowadzonego przedsiębiorstwa na rzecz następców darczyńcy.

Regulacje: art. 888-902 Kodeksu cywilnego