Strona główna Słownik CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2595
PODZIEL SIĘ

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej stanowi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. W rejestrze tym uwidaczniane jest także funkcjonowanie ww. przedsiębiorców jako stron umowy spółki cywilnej. Rejestr ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (tekst jednol. Dz. U. z 2015, poz. 584 ze zm.). Rejestr ten jest ogólnie dostępny pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

System ten umożliwia nieodpłatne uzyskanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, obejmujące podstawowe informacje jak np. nazwa firmy, NIP, REGON, adresy prowadzenia działalności czy rodzaj prowadzonej działalności wg. PKD. Możliwe jest także uzyskanie wiadomości historycznych jak również w zakresie podmiotów uprzednio wpisanych ale już wykreślonych.

Przeciwieństwem tej ewidencji pozostaje Krajowy Rejestr Sądowy, do którego wpisywane są przede wszystkim prowadzące działalność gospodarczą spółki kapitałowe oraz osobowe.