Strona główna Tagi Jak zostać przedsiębiorcą

Tag: jak zostać przedsiębiorcą

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest to rejestr przedsiębiorców (osoby fizyczne) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce w tym wspólników spółek...

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej realizowana przez osobę fizyczną. Jeśli zatem osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą tj. działalność nastawioną na...

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników...