Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1538 POSTY 0 KOMENTARZE

Planowane zmiany w przepisach dotyczące nieuczciwych dłużników

Zgodnie z opublikowanym przez Sejm RP rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2650), poprzez wprowadzenie...

Rozwód a zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej

Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2022 r., (sygn. III CZP 111/22) wydał wyrok który dotyczy odpowiedzialności rozwiedzionych małżonków za zobowiązania wobec rzecz wspólnoty...

Dlaczego nie każdy może podjąć współpracę z bankiem?

Artykuł sponsorowany Na rynku usług finansowych panuje ogromna konkurencja, a osoby prywatne oraz firmy, które potrzebują dodatkowych środków, mogą korzystać z dedykowanych ofert instytucji bankowych...

Zmiany w prawie konsumenckim – implementacja Dyrektywy Omnibus

W dniu 6 października 2022 r., Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o prawach konsumenta.  Wynikało to z zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do implementacji do prawa...

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2022

W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych...

Rozwód z małżonkiem mieszkającym za granicą

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest, żeby przeprowadzić sprawę o rozwód w Polsce z małżonkiem, który mieszka za granicą. Obecnie nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić...

Księga wieczysta

Księga wieczysta (KW) jest ogólnodostępnym źródłem informacji (rejestr publiczny) na temat udokumentowanego stanu prawnego danej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych,...

Przekształcenie się w spółkę kapitałową a podatek estoński

Od 1 stycznia 2022 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Nowy Ład, wzrosło zainteresowanie podatkiem estońskim, określanym w Ustawie o podatku dochodowym od...

Bitcoin i kryptowaluty a prawo podatkowe w Polsce – stan aktualny

Artykuł zewnętrzny Kryptowaluta jako taka nie posiada dotychczas skonkretyzowanej definicji w przepisach prawa. Przyjmuje się w uproszczeniu, że  jest to rodzaj waluty wirtualnej. Waluta wirtualna...

Polska spółka holdingowa – planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r

Preferencje podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki holdingowej w zakresie dotyczącym dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej pojawiły się w Ustawie o...