Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1482 POSTY 0 KOMENTARZE

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (2)

Artykuł omawia ogólne zasady sporządzania apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy  (postępowanie nieprocesowe) strona...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (1)

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym została uregulowana w art. 367 – 391 Kodeksu postępowania cywilnego. W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje  na temat zasad...

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Artykuł zewnętrzny Zdarza się, że listonosz dostarcza nam pismo od komornika sądowego, w którym znajdujemy informację o wszczętym wobec nas postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli rzeczywiście...

Pracownicy młodociani – czy wlicza się ich do limitu zatrudnienia

Artykuł zewnętrzny  Czy uczniowie odbywający u pracodawcy praktykę zawodową są wliczani do ogólnej liczby zatrudnionych na potrzeby ustalenia, czy pracodawca posiada status mikro, małego...

Cyfryzacja branży prawniczej – korzyści w zasięgu ręki

Artykuł zewnętrzny W ostatnich latach w Polsce coraz więcej mówi się o wyzwaniach cyfryzacyjnych, przed którymi stoi branża prawnicza. Przez lata niemal niezależny od...

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – opłata sądowa od wniesienia skargi...

Wnoszona do Sądu Najwyższego skarga kasacyjna ma na celu kontrolę „(…) zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. Sąd Najwyższy nie rozstrzyga sprawy...

Co zrobić, jak zgubisz dokumenty za granicą?

Podróże są dla wielu z nas pasją, sposobem spędzania czasu, okazją do szalonej zabawy czy choćby pretekstem do chwili wytchnienia i relaksu. To mogą...

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – zakres obowiązków pełnomocnika...

Artykuł omawia obowiązki pełnomocnika strony w postępowaniu kasacyjnym. Został w nim wykorzystany pogląd z orzecznictwa sądowego.   Przypomnijmy … Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym przysługuje od...

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – pełnomocnik z urzędu (2)

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (SN) stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia wydanego przez sąd II instancji. Z art. 398(5) Kodeksu postępowania cywilnego...

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia (1)

W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące postępowania kasacyjnego. Przepisy dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym zostały zawarte w art. 398(1) - 398(21) Kodeksu...