Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1559 POSTY 0 KOMENTARZE

Od 31 sierpnia pierwsze mieszkanie będzie tańsze o 2%

Od 31 sierpnia 2023 r., podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym nie będzie obowiązywać. Stanie się to na mocy...

Polskie prawo a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Artykuł zewnętrzny Polskie prawo zakłada, że możliwość prowadzenia działalności gospodarczej to podstawowe prawo każdego obywatela. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których przywilej ten może zostać...

Know-how

Definicja know - how w prawie unijnym Art. 1 ust. 1 lit.i) Rozporządzenia  Komisji (UE) NR 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w...

Podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli posiada już kilka nieruchomości...

W artykule omawiamy interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 17 maja 2023 r. dotyczącą ulgi mieszkaniowej. Podatnik sprzedaje...

Dodatnia wartość firmy (goodwill)

Nabyta wartość firmy jest jedną z wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Powstaje z chwilą...

Zadatek a zaliczka – jak nie dać się zmylić przy zawieraniu...

Zadatek, jak i zaliczka określają kwotę pieniędzy wpłacaną na poczet usługi lub umowy, która będzie wykonana w przyszłości. Wybór pomiędzy zadatkiem, a zaliczką największe...

Nastoletni influencerzy będą mogli samodzielnie poprowadzić swój biznes

Obecnie w polskim prawie jednym z warunków umożliwiających założenie działalności gospodarczej jest osiągnięcie pełnoletniości. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, osoba niepełnoletnia, która ukończyła...

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, które posiadają wartość gospodarczą, są niejawne...

Jaka jest rola prawa karnego?

Ta część prawa jest zbiorem zasad, które są egzekwowane przez państwo. Ustanawia prawa i obowiązki osób i organizacji w związku z przestępczością. Prawo karne...

Dlaczego istnieje prawo?

Artykuł zewnętrzny Prawo jest fundamentalnym elementem naszego społeczeństwa, wpływającym na nasze życie zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Wszędzie, gdzie społeczności się rozwijają, narodzi się potrzeba...