Strona główna Tagi Spółka osobowa

Tag: spółka osobowa

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej cz. 2

Poprzedni artykuł pt. Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej - co to takiego? cz. 1 poświęcony był tematowi odpowiedzialności subsydiarnej w spółce jawnej. Dzisiaj o...

Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej – co to takiego? cz. 1

Wspólnicy spółki jawnej inaczej aniżeli wspólnicy spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania tego podmiotu. Przepisy przewidują, że jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Na czym...

Spółka-córka, kiedy opłacalne jest jej założenie?

W dzisiejszych czasach wielu szczególnie młodych ludzi, decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Spowodowane jest to chęcią zdobycia cennego doświadczenia, czy posiadaniem pomysłu, który...

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez podatku od czynności cywilnoprawnych...

W wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 363/15 WSA w Warszawie uznał, że przekształcenie spółki z o.o. w komandytową...

Dodatkowy obowiązek przy zakładaniu spółki osobowej – dokumentacja transakcji z podmiotami...

Od 1 stycznia 2015 r. zakładając spółkę osobową - wspólnicy mogą być zobowiązani - poza typowymi obowiązkami - do wypełnienia jeszcze jednego obligu tj....

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna zaliczana jest do spółek osobowych. Powstanie oraz funkcjonowanie tego typu spółek regulują zasadniczo przepisy art. 125 - 150 Kodeksu spółek handlowych. Ze...

Wniesienie aportem nieruchomości do nowo założonej spółki osobowej

Założenie spółki osobowej – jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładów przez jej wspólników. Wkłady mają najczęściej charakter pieniężny, nic...

Zapłata podatku wspólnika spółki osobowej z rachunku bankowego spółki

W praktyce niejednokrotnie spotkać się można z sytuacją, w której z rachunku bankowego spółki osobowej (jawnej, komandytowej czy partnerskiej) regulowane są podatki dochodowe, przypadające...