Strona główna Aktualności Dłuższy termin na złożenie wniosku o rekompensatę za deputat węglowy

Dłuższy termin na złożenie wniosku o rekompensatę za deputat węglowy

1323
PODZIEL SIĘ
umowa spółki cywilnej LEXAGIT.PL porady prawne online

Od dnia 24 października 2017 r. obowiązuje Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971). Termin na złożenie  wniosku o to świadczenie wynosił  21 dni kalendarzowych.

Pisaliśmy o tym:

1.   Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana

2.   Rekompensata za utracony deputat węglowy – składanie wniosków

Dłuższy termin na złożenie wniosku

Ministerstwo Energii  ostatecznie ustaliło do kiedy można składać wnioski. Osoby uprawnione „mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. W związku z dużym zainteresowaniem zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii do godz. 20.” – czytamy w Komunikacie wydanym przez Ministerstwo.

Oznacza to, że wnioskodawcy będą mieć więcej niż 21 dni kalendarzowych czasu na złożenie wniosków o wypłatę rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Wynika to stąd, że w terminie podanym w ustawie rekompensacyjnej  wypada Dzień Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości.

Punkty informacyjne oraz infolinie czynne dłużej  

Punkty informacyjne w których można składać wnioski oraz infolinie będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.

Dotyczy to infolinii prowadzonych przez:

  • Polską Grupę Górniczą:                (32) 757 27 27
  • Jastrzębską Spółkę Węglową:       (32) 756 21 13
  • Spółkę Restrukturyzacji Kopalń:   (32) 757 32 60
  • LW Bogdanka:                             (81) 462 53 00
  • Tauron Wydobycie:                      (32) 618 50 00 lub (32) 627 00 00

Pełnomocnictwo lub wniosek z poświadczeniem podpisu

Wnioski o przyznanie 10 tys. zł  jednorazowej rekompensaty za deputat węglowy osoby zainteresowane mogą składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub drogą pocztową.

W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku w imieniu osoby uprawnionej, wymagane jest  poświadczenie jej pełnomocnictwa przez notariusza lub gminę. Urząd gminy wyda takie poświadczenie wtedy, gdy na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. [1]  Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi posiadać przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

Jeżeli wniosek jest składany pocztą, wtedy liczy się data stempla pocztowego. Co istotne, powinien on posiadać poświadczenie podpisu wnioskodawcy przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Ważne!

Poświadczenie własnoręczności podpisu w kancelarii notarialnej podlega opłacie notarialnej w wysokości 20 zł + 23%VAT. [2]

Źródło: Ministerstwo Energii – http://www.me.gov.pl/node/27692

Objaśnienie:

[1] Z art. art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U.2016.1796) notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu.

Zgodnie z art. 101 niniejszej ustawy Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza.

[2] Par. 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U.2013.237) stanowi: Maksymalna stawka za poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł.

 

W.K.