Strona główna Działalność gospodarcza Zawieszenie działalności gospodarczej – co warto wiedzieć?

Zawieszenie działalności gospodarczej – co warto wiedzieć?

1028
PODZIEL SIĘ

W przypadku niektórych branż występuje zjawisko sezonowości. W niektórych okresach, ilość zleceń jest ponadprzeciętna, co ma też wpływ na wyższe dochody. Z kolei w innych miesiącach panuje zastój, skutkiem czego brak jest zleceń oraz przychodów. W tym ostatnim przypadku możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej. Wówczas przedsiębiorca będzie zwolniony od obowiązku składania deklaracji podatkowych i rozliczania PIT-u oraz VAT-u.

Zawieszenie działalności – wymogi

Wszystkie formalności związane z zawieszeniem działalności załatwia się przez stronę CEIDG – tj. www.prod.ceidg.gov.pl. Jest to wyjście dla przedsiębiorców, którzy nie chcą zrezygnować z prowadzenia działalności tylko z powodu przejściowego zastoju. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej oznacza prawo do okresowego zaprzestania prowadzenia firmy jest przewidziane tylko dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Zawieszenie działalności – na jaki czas?

Zawieszenie działalności może nastąpić na okres minimum 30 dni (o ile to nie jest pełny miesiąc luty), a maksimum na okres 24 miesięcy. W tym okresie przedsiębiorca nie musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Ostatnia zaliczka to ta za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał prowadzenia działalności przed zawieszeniem. Zasadą jest, że VAT-owiec zawieszający biznes na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-owskich za okresy, w których zawiesił działalność. Zwolnienie ze składania deklaracji nie obejmuje VAT-owców UE dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary, w zakresie gdzie są podatnikami. W tej sytuacji istnieje obowiązek złożenia  deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, w których zawieszenie wykonywania biznesu nie objęło całego okresu rozliczeniowego.

Zawieszenie działalności – co można robić w okresie zawieszenia

Zawieszenie działalności nie musi oznaczać braku działań ze strony przedsiębiorcy. W tym czasie przedsiębiorca ma prawo do:

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmowania należności lub uregulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem;
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i innych;
  • osiągania przychodów finansowych;
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia (ale w tym wypadku zobowiązany jest wyjątkowo zapłacić zaliczkę na PIT).

 WW.