Strona główna Ogólna Z wnioskiem o interpretację podatkową poczekaj przynajmniej do czasu opublikowania ustawy w...

Z wnioskiem o interpretację podatkową poczekaj przynajmniej do czasu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw

864
PODZIEL SIĘ

Jak donosi dzisiejszy (22.08.2014 r.) Dziennik Rzeczpospolita – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmował się ostatnio sprawą podatnika, który złożył wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego jeszcze przed publikacją nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Wniosek ten dotyczył zmian w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych, które to zmiany formalnie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., natomiast podatnik złożył swój wniosek w miesiącu listopadzie 2013 r. Organy podatkowe odmówiły w grudniu 2013 r. wydania interpretacji podatkowej, powołując się na to, że mogą jedynie interpretować takie prawo, które obowiązuje w chwili składania wniosku. WSA w Białymstoku potwierdził, że izba skarbowa musi wydać interpretację przepisów podatkowych dopiero gdy pytający wskaże konkretną jednostkę redakcyjną w akcie normatywnym – np. artykuł lub punkt ustawy, który budzi jego wątpliwości. Wskazał jednak, przy tym że przedmiotem interpretacji nie musi być tylko prawo obowiązujące, mogą to być także przepisy przyszłe, istotne jest przy tym aby były one przynajmniej opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zatem zamierzając uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego po ich uchwaleniu ale jeszcze przed formalnym wejściem w życie należałoby się wstrzymać przynajmniej do dnia formalnego opublikowania nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze wystąpienie z wnioskiem o interpretację może narazić podatnika na ryzyko odmowy wyjaśnienia nowych/zmienionych regulacji podatkowych.

Zaznaczyć należy, że organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach niejednokrotnie potwierdzały prawo podatników do uzyskania interpretacji przepisów po ich opublikowaniu a jeszcze przed wejściem w życie (tj. w okresie vacatio legis). Tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.10.2013 IPPP1/443-847/13-2/PR, czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24.09.2013 r. IPPP1/443-815/13-3/MP.

W konsekwencji – wniosek o interpretację podatkową złożony po opublikowaniu aktu prawnego w Dzienniku Ustaw, a przed wejściem w życie nowej regulacji powinien podlegać rozpoznaniu. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy „dużych” nowelizacjach prawa podatkowego, dla których jest lub przynajmniej powinno być przewidziane długie vacatio legis.

GM