Strona główna Ogólna Wybór formy prawnej ma znaczenie, czyli FIRMY RODZINNE – część pierwsza

Wybór formy prawnej ma znaczenie, czyli FIRMY RODZINNE – część pierwsza

839
PODZIEL SIĘ

Wiele polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne, coraz częściej wielopokoleniowe. Wybór formy prawnej powinien być jednym z ważniejszych aspektów rozważanych przy zakładaniu biznesu i jego rozwoju. Dziedziczenie, prawa małżonka do  majątku, rozwód, konflikty w rodzinie i inne życiowe sprawy mogą zniszczyć przez wiele lat budowaną  firmę. O tym jak dobrze zabezpieczyć spółkę i rodzinę cykl artykułów czas zacząć.

Firma rodzinna może działać w każdej formie prawnej. Może być to zarówno spółka cywilna (która w istocie nie jest spółką lecz umową łączącą wspólników), jak i spółka prawa handlowego (spółka osobowa lub spółka kapitałowa).

Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów dla firm rodzinnych. Przy wyborze odpowiedniej konstrukcji należy się zastanowić, jakie aspekty są dla nas istotne np. kwestie dziedziczenia, wpływu współmałżonka na majątek firmy, swoboda w zarządzaniu, ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, koszty założenia i prowadzenia firmy. Od tego zależeć będzie bowiem wybór odpowiedniej dla nas formy działalności.

Spółki z o.o.atrakcyjnym instrumentem dla osób, których działalność wiąże się z większym ryzykiem. W tym bowiem wypadku wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoimi majątkami prywatnymi. Należy jednak pamiętać, że członkowie zarządu (a w firmach rodzinnych są to najczęściej właśnie członkowie tych rodzin, a nie zewnętrzni menadżerowie) ponoszą posiłkową odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności wobec wierzycieli. Należyte prowadzenie interesu i czuwanie, aby ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony we właściwym terminie, pozwala jednak na zminimalizowanie tego ryzyka.

Jeśli wspólnicy dysponują większymi funduszami mogą utworzyć spółkę akcyjną (tutaj kapitał zakładowy wynosi minimum 100.000 zł). Ta forma stanowi dodatkowe zabezpieczenie, gdyż wyłączona jest posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki.

Konstrukcje spółek kapitałowych – sp. z o.o. i spółek akcyjnych dobrze sprawdzają się m.in. w firmach budowalnych i produkcyjnych.

Czytaj więcej na http://www.szgp.pl/2013/08/wybor-formy-prawnej-ma-znaczenie-czyli-firmy-rodzinne-czesc-pierwsza/

 

Adowokat Katarzyna Stabińska

Kancelaria SZiP