Strona główna Ogólna Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą podwyższenia wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą podwyższenia wieku emerytalnego

951
PODZIEL SIĘ

Jak donoszą media TK we wtorek i środę tj. 6 i 7 maja br. zajmie się tematem ustawy zrównującej wiek emerytalny mężczyzn i kobiet oraz podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat. Ustawę w tym zakresie zaskarżyły Solidarność, OPZZ i posłowie PiS. Znowelizowanym przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasad sprawiedliwości społecznej, praw nabytych, oraz wskazano, że przepisy ustawy zmieniającej pozostają nieczytelne.

Uchwalona 11 maja 2012 r. nowelizacja ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Ustawa pozwala przejść na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę; kobiety mają do tego prawo w wieku 62 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Częściowa emerytura to 50 proc. świadczenia.

Reforma ta uzasadniona została przez rząd koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu emerytur na przyszłość oraz koniecznością stworzenia odpowiednich warunków do wzrostu gospodarczego. Rząd wskazuje przy tym, że gdyby nie doszło obecnie do podwyższenia wieku emerytalnego, następne ekipy rządzące musiałyby podnieść podatki lub obniżyć emerytury.

Trybunał Konstytucyjny na dwudniowej rozprawie zajmie się sprawą w pełnym składzie, i zbada połączone wnioski w tej sprawie. Rozprawie będzie przewodniczył Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, zaś sprawozdawcą pozostawać będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

TK niezmiernie rzadko wyznacza ponad jeden dzień na rozpoznanie danej sprawy, ma to miejsce zasadniczo w przypadku rozpraw obejmujących obszerną problematykę prawną.

Zobaczymy jak sprawa ta się zakończy ……

GM.