Strona główna Ogólna Samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych – nowe zasady ustalania przychodu do...

Samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych – nowe zasady ustalania przychodu do opodatkowania – możliwe zmiany od 1 stycznia 2015 r.

768
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów pracują nad ujednoliceniem zasad ustalania przychodu do opodatkowania z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych

Obecnie takie korzystanie wiąże się z koniecznością opodatkowania tego typu świadczenia. Jego wartość powinna być przy tym ustalana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg cen rynkowych.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, wartość świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia przez zakład pracy samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli świadczenie jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica między wartością tego świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Pomimo istnienia regulacji wskazującej na konieczność ustalania owego przychodu wg wartości rynkowej, jego prawidłowe ustalenie budzi istotne wątpliwości. Pracownicy wykorzystują bowiem także dla celów prywatnych samochody o różnym wieku, czy standardzie, nie ma też jasnego wskazania jak ustalić ową wartość rynkową. Nadto, w wielu przypadkach, jeśli już nawet uda się ustalić określoną wartość rynkową owego świadczenia – organy podatkowe niejednokrotnie odmawiają wydania interpretacji podatkowej potwierdzającej prawidłowość przyjętego rozwiązania. Zaznaczyć też należy, że niektórzy pracodawcy w obawie przed organami podatkowymi są nawet skłonni przyjmować takie wartości jakie wynikałyby np. z najmu takiego samochodu w wypożyczalni pojazdów, skutkiem czego potencjalny podatek może pozostawać bardzo wysoki.

Celem obecnym Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki – jak donoszą media – jest stworzenie mechanizmu, który pozwoli na jednoznaczne określenie wartości tegoż przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód ten będzie ściśle uzależniony od pojemności silnika użytkowanego samochodu.

Pozostaje mieć nadzieję, że ów ministerialny mechanizm pozostawać będzie racjonalny, tak z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika, i że dojdzie do wylania dziecka z kąpielą co nieraz miało miejsce przy zmianie przepisów podatkowych.

GM.