Strona główna Ogólna Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją – orzeczenie TK

Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją – orzeczenie TK

785
PODZIEL SIĘ

Jak informowaliśmy ostatnio, Trybunał Konstytucyjny miał się wypowiedzieć co do zgodności z Konstytucją RP wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miały prawo do emerytury po osiągnięciu 60 – tego  roku życia, a mężczyźni – 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc – dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet – w 2040 r.

7 maja br. TK w pełnym składzie ale przy sześciu zdaniach odrębnych uznał, że przepisy dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat pozostają zgodne z Konstytucją RP i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z opinią TK, decyzja ustawodawcy o podwyższeniu wieku emerytalnego nie miała charakteru arbitralnego, tylko została podjęta w sytuacji kryzysu systemu ubezpieczeń społecznych wynikającego z przyczyn obiektywnych.

TK zakwestionował natomiast przepisy dotyczące emerytur częściowych. Uznano, że zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o emerytury częściowe, jest niekonstytucyjne. Przy ostatecznym zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn mechanizm ten naruszałby równość wobec prawa. Według znowelizowanej ustawy o emeryturach z FUS kobiety mają prawo do 50-procentowej emerytury częściowej od 62 lat, a mężczyźni od 65.

W konsekwencji emerytury częściowe mogą pozostać w systemie prawnym, ale muszą być przez ustawodawcę skorygowane i poprawione.

WW.