Strona główna Ogólna Rosja upraszcza procedury zatrudniania cudzoziemców

Rosja upraszcza procedury zatrudniania cudzoziemców

727
PODZIEL SIĘ

Dłuższy okres ważności wizy, niższy podatek dochodowy dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach i zniesienie limitów pozwoleń na pracę dla zatrudniających ich pracodawców wprowadza nowelizacja rosyjskiego prawa imigracyjnego.

Od 15 lutego 2011 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania obcokrajowców na terenie Federacji Rosyjskiej. Uproszczone zostały procedury zatrudniana cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach. Wśród najważniejszych zmian są: wydłużona wiza, obniżenie podatku dochodowego oraz zniesienie limitów pozwoleń na pracę.

Znowelizowane przepisy Prawa Federalnego „O statusie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej” wprowadziły tzw. Klasyfikację Wysoko wykwalifikowanych Specjalistów (inaczej HQS). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów wysoko wykwalifikowanym specjalistą jest obywatel innego państwa lub osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa, legitymująca się właściwym doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami oraz osiągnięciami w określonej dziedzinie i, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, uzyskująca dochód roczny nie mniejszy niż dwa miliony rubli, tj. około 65 tysięcy dolarów. „W stosunku do osób spełniajacych powyższe kryteria wydłużony został do 3 lat okres ważności wizy, i to nie tylko dla samego cudzoziemca, ale też jego rodziny,”- wyjaśnia Małgorzata Grzelak, Radca Prawny, Partner Europejski w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak Sp. k. „To istotna zmiana, ponieważ co do zasady obcokrajowcy zatrudnieni na terenie Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do uzyskiwania nowej wizy co roku. W wyniku zmian osoby kwalifikujące się jako HQS zapłacą też niższy podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości 13 procent.”

Na liście wprowadzonych nowelizacją uproszczeń proceduralnych, mających na celu zwiększenie liczby pracujących w Rosji specjalistów o wysokich kwalifikacjach, znalazło się także zniesienie wobec nich ograniczeń rocznej kwoty imigracyjnej. „Warto pamiętać, że wprowadzone zmiany dotyczą tylko obcokrajowców zatrudnionych bezpośrednio przez rosyjskie podmioty,” – podkreśla Małgorzata Grzelak. „Nie skorzystają więc z nich osoby oddelegowane do firm rosyjskich, ale pozostające w stosunku pracy z firmą polską.”

Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego cudzoziemiec nie przedstawia dokumentów poświadczających jego kwalifikacje organom właściwym do spraw imigrantów. Przyjęto bowiem zasadę, że pracodawca sam ocenia kwalifikacje pracownika. Z tego powodu należy przyjąć, że w praktyce wyrazem oceny posiadania wysokich kwalifikacji jest odpowiedniej wysokości wynagrodzenie.

„Z pewnością powyższe zmiany to element zachęcający do podejmowania pracy na terenie Rosji przez osoby o wysokich kwalifikacjach,” – dodaje Małgorzata Grzelak. „Choć warto zauważyć, że odmiennie od większości analogicznych regulacji ułatwiających zatrudnianie zagranicznych specjalistów na terenie Unii Europejskiej, w prawie rosyjskim bezpośrednim kryterium skorzystania z tych preferencji są odpowiednio wysokie zarobki, a nie wysokie kwalifikacje. Tych ostatnich nie trzeba wykazywać przed żadnym organem ds. imigrantów. Weryfikuje je jedynie pracodawca.”

Informacje o kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.
Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k. jest częścią międzynarodowej firmy prawniczej Squire, Sanders & Dempsey. W Polsce firma jest obecna od 2005 roku. Obsługuje klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa bankowego i finansowego,  prawa telekomunikacyjnego, prawa podatkowego, prawa nieruchomości,  prawa procesowego oraz fuzji i przejęć. W minionym roku obsługiwała m.in. jedną z najgłośniejszych transakcji na rynku spożywczym – sprzedaż Wedla japońskiej grupie Lotte.

www.ssd.com