Strona główna Ogólna Koniec Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Koniec Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

682
PODZIEL SIĘ

Zakończył się organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy aktywnej pomocy Okręgowych Izb Radców Prawnych, Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Radcowie prawni czynnie zaangażowali się w udzielanie porad prawnych. Organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw wpisuje się w działalność pro bono Krajowej Izby Radców Prawnych. Kilkanaście dni wcześniej już po raz trzeci samorząd radców prawnych wręczył nagrody w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego”. Tytuł ten otrzymują radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają  się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami.
Jak podkreśla Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, „działalność pro publico bono zawsze była dla środowiska radców prawnych niezwykle ważną formą aktywności. Zawód zaufania publicznego, jaki reprezentują, zobowiązuje do społecznej obecności i pomocy”.
Tradycją stała już się także organizowana przez KIRP akcja „Niebieski Parasol”. W ubiegłym roku w czasie akcji 42 miastach Polski radcy prawni udzielili bezpłatnych informacji prawnych. W ciągu tygodnia udzielono kilku tysięcy informacji prawnych.
Krajowa Rada Radców Prawnych podpisała także deklarację International Bar Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów) w sprawie usług prawnych pro bono, a we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) radcowie prawni wspomagają prawników na Ukrainie, w Gruzji czy w Turcji, dzieląc się polskimi doświadczeniami z budowy demokratycznego państwa prawnego i dostępu wszystkich obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
Jak informuje Ministerstwo, Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem 
Minister Sprawiedliwości powiedział, że „Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu z powodzeniem ściśle współpracuje z (…) samorządem radcowskim w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Od dłuższego czasu Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania zmierzające do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstwem oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Jak wskazuje załączony poniższy diagram, radcowie prawni byli aktywnymi uczestnikami akcji. Przykład z Gdańska pokazuje, że podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, potrzeba rady ze strony radców prawnych była duża. Członkowie samorządu radcowskiego udzielili blisko 16% wszystkich udzielonych porad.