Strona główna Ogólna Inauguracji pierwszego rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i...

Inauguracji pierwszego rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

797
PODZIEL SIĘ

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, wziął dziś udział w inauguracji pierwszego rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Prezes KRRP  na uroczystej inauguracji rozpoczęcia pierwszego roku aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. W swoim wystąpieniu Prezes KRRP podkreślił znaczenie powołania do życia w styczniu 2009 roku KSSiP jako ważnego elementu kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Wskazał przy tym , iż: „wcześniejszy model naboru do zawodu sędziego i prokuratora spowodował zdecydowaną przewagę w zawodzie osób po aplikacji sądowej, bez żadnych zawodowych doświadczeń prawniczych. Zatem idea, które legła u podstaw założenia KSSiP,tj. swoboda przepływu pomiędzy zawodami prawniczymi, którą postrzegano w 2009 roku jako ważny element reformy zawodów prawniczych, powinna doprowadzić do większego zróżnicowania doświadczenia zawodowego sędziów i tym samym pozytywnie wpłynąć na jakość orzecznictwa oraz jego odbiór społeczny. Niestety, dzisiejsza praktyka w tym względzie nie napawa optymizmem.”

Kończąc przemówienie Prezes KRRP powiedział: „Nie tylko ja ale również wszyscy radcy prawni, których mam zaszczyt tu reprezentować, z wielką nadzieją wyglądają pozytywnych efektów reformy wymiaru sprawiedliwości, którego zasadniczą częścią było powołanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przed nami wszystkimi sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami czy komornikami stoi niezwykle ważne zadanie – odbudowa i ugruntowanie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości”.
 
 Do zadań Krajowej Szkoły należy m.in. prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego i szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratur.