Strona główna Ogólna Regres nietypowy batem na nieodpowiedzialnych kierowców

Regres nietypowy batem na nieodpowiedzialnych kierowców

759
PODZIEL SIĘ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe i gwarantuje każdemu kierowcy poczucie bezpieczeństwa. Jeśli z naszego powodu dojdzie do incydentu na drodze, gdy poruszamy się autem, to zakład ubezpieczeń pokryje wywołane tym szkody. Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczony z własnej kieszeni będzie musiał pokryć szkody, które spowodował w trakcie prowadzenia pojazdu.

W praktyce oznacza to, że sprawca będzie zobowiązany do zwrócenia zakładowi ubezpieczeń sumy, która ten wypłacił poszkodowanemu wskutek takiego zdarzenia. Błędne jest zatem przekonanie, że płacąc składkę z tytułu OC zawsze możemy oczekiwać, że ubezpieczyciel pokryje wszystkie szkody. Brak pełnej wiedzy w tym zakresie może czasem doprowadzić do niemiłych niespodzianek.

POKRYCIE SZKÓD PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZENIOWY

Istnieją sytuacje, gdy w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń, który wypłacił poszkodowanemu świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC kierującego, będzie uprawniony do dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconego świadczenia (art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciel Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152 wraz z dal. zmian.)) Nastąpi to, jeśli kierujący pojazdem wyrządził szkodę: umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu, będąc pod jego wpływem lub wręcz w stanie nietrzeźwości. Podobnie, gdy wsiadł do samochodu po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub też jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia. Tak samo może się zdarzyć, gdy kierujący, który wyrządził szkodę kierowanym przez siebie samochodem, wszedł w jego posiadanie w efekcie popełnienia przestępstwa lub nie posiadał uprawnień do jego kierowania. Są jednak dwa wyjątki, które „usprawiedliwiają” naganną postawę kierowcy nieupoważnionego do prowadzenia pojazdu. Powyższe konsekwencje nie spotkają kierującego bez niezbędnych uprawnień, który spowodował szkodę ratując ludzkie życie albo mienie. Podobnie będzie w przypadku pościgu za przestępcą bezpośrednio po zauważeniu popełnienia przestępstwa.

CZYM JEST REGRES NIETYPOWY
We wskazanych powyżej przypadkach z momentem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z mocy prawa powstaje po jego stronie prawo zwrotnego dochodzenia tych pieniędzy od sprawcy szkody. Z tą samą chwilą staje się ono wymagalne. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje tzw. regres nietypowy wobec klienta – ubezpieczonego, który mimo posiadanego ubezpieczenia OC będzie musiał zwrócić zakładowi to, co ten wypłacił poszkodowanemu w ramach likwidacji szkody. Zakład ubezpieczeń może więc wezwać swojego klienta do zapłaty, a w przypadku odmowy, może złożyć pozew w sądzie i przymusowo dochodzić tej należności.

Tak surowe i nieprzyjemne konsekwencje dla kierujących związane z pozbawieniem ochrony ubezpieczeniowej mają na celu przeciwdziałanie najbardziej nagannym zachowaniom na drodze. Zgodnie z polskim prawem kierowcy powodujący wypadki celowo, po alkoholu, środkach odurzających, bez uprawnień lub tacy, którzy zbiegną z miejsca wypadku, nie zasługują na spokój sumienia i „bezkarność” wynikającą z faktu posiadania polisy ubezpieczeniowej i. Nawet jeśli regularnie opłacają składki z tytułu ubezpieczenia OC.

Autor: Julia Krupa-Ignaczak, radca prawny KRUK S.A.