Strona główna Ogólna Podpis elektroniczny w administracji publicznej

Podpis elektroniczny w administracji publicznej

1327
PODZIEL SIĘ

W dzisiejszym świecie praktycznie wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Państwo polskie równieæ postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich obywateli i ułatwić im załatwianie spraw w urzędach. Dlatego z dniem 18 września 2001 weszła w życie Ustawa o podpisie elektronicznym.

Czym jest elektroniczny podpis?
Otóż niczym innym jak potwierdzaniem autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy na dokumencie przesyłanym drogą
elektroniczną. Istnieją dwa rodzaje takich podpisów:
– zwykły (spotkały się z nim osoby korzystające z np. przelewów dokonywanych systemem Eliksir). Aby korzystać z tego podpisu wymagane jest posiadanie certyfikatu niekwalifikowanego lub inaczej zwanego: certyfikat powszechny. Taki certyfikat zaświadcza, że nasze dane przyporządkowane są tylko i wyłącznie do naszej osoby i umożliwiają naszą weryfikację. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile tylko certyfikat jest ważny i nie zmieniliśmy naszego podpisu w trakcie wysyłania dokumentu. Taki certyfikat można kupić w firmach świadczących tego typu usługi. Certyfikaty niekwalifikowane mogą wydawać Centra Certyfikacji kwalifikowane oraz niekwalifikowane.

Certyfikaty niekwalifikowane służą głównie do podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych. Certyfikat niekwalifikowany może być przechowywany na komputerze użytkownika lub na urządzeniu kryptograficznym.
– bezpieczny, wymagane jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego, który spełnia wymogi Ustawy o podpisie elektronicznym. Kupując taki certyfikat otrzymamy dokumenty elektroniczne w postaci pliku, które będą zawierać informację na temat kupującego – czyli właściciela i oprócz tego dwa rodzaje kluczy cyfrowych. Pierwszy klucz, to klucz prywatny, dzięki niemy będziemy mogli podpisać swoją wiadomość. Drugi nazywany kluczem publicznym umożliwi nam potwierdzenie autora wiadomości. Wydawany jest tylko osobie fizycznej i służy do składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, zawieranie umów cywilnoprawnych itp. Jest on jednoznaczny ze zwykłym podpisem – odręcznym.
Cena uzyskania certyfikatu zależy od okresu, na jaki chcemy go wykupić. Możemy skorzystać z oferty na rok lub dwa lata. Przykładowe dane ze strony www.podpiselektroniczny.org.pl

Zestawy CenCert standardowy
· standardowy czytnik kart kryptograficznych,
· karta kryptograficzna,
· oprogramowanie,
· certyfikat kwalifikowany
· 1 rok: 230 zł
· 2 lata: 275 zł

Jak wygląda bezpieczeństwo podpisu elektronicznego?
Do takiego bezpieczeństwa służy karta kryptograficzna, na której jest zapisany prywatny klucz. Tylko i wyłącznie posiadacz takiej karty może składać e-podpis. Daje to gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ dodatkowo karta taka jest chroniona specjalnym hasłem lub danymi biometrycznymi. E-podpis jest wygodny dla przedsiębiorców, którzy chcą faktury podpisywać elektronicznie, osób, które na ostatnią chwilę rozliczają się fiskusem, lub chcą zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, chcą brać udział w przetargach czy aukcjach. Osoba, która otrzymuje od nas dokument zaopatrzony takim podpisem ma pewność, co do jego autentyczności i wiarygodności.

Autor: Jolanta Cholewa